Author Archive: Снежана Јовановић

Онлајн настава за ученике од 5. до 8. разреда

Učenje na daljinu u OŠ Desanka Maksimović

Ноћ истраживача

Драги ученици,

спремите се за једну занимљиву авантуру поводом Европске ноћи истраживача, која се ове године обележава 11. пут, под слоганом „Да наука проструји“. Биће одржана 27. и 28. новембра у виртуелном окружењу због тренутне епидемиолошке ситуације.

Припремила сам за вас неке занимљиве садржаје до којих долазите када кликнете на звезду. Свака звезда откриће вам нешто ново и занимљиво.

ИСТРАЖУЈ, ЕКСПЕРИМЕНТИШИ, ПОВЕЗУЈ, ЗАКЉУЧУЈ, ОТКРИВАЈ, МАШТАЈ  И УЖИВАЈ НА ПУТУ ДО ЗВЕЗДА.

Кликни на звезду и започни авантуру.

Noc_muzeja

Примена математике у свакодневном животу

viber_image_2020-11-24_14-18-19

Светски дан детета

dan deteta

Свој деци срећан светски дан детета. Кроз интерактивну фотографију подсетите се дечијих права и будите здрави, срећни и вољени. Ваша педагошко-психолошка служба.

dd

Распоред емитовања часова које су снимили наставници наше школе

Од 16. до 25.11. на РТС 2, РТС 3 и РТС Планета емитоваће се и часови  које су снимили наставници наше школе, а можете их погледати и на платформи РТС Планета – Моја школа.

РАРЕД ПРЕДМЕТ  Р.Б. ЧАСА  НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА  Датум емитовања
ОСМИ ФИЗИКА 21 Одређивање жижне даљине сабирног сочива – лабораторијска вежба Драган Јанковић  16.11.2020
ДРУГИ СРПСКИ ЈЕЗИК 53 Српски језик – М. Миланковић: Кроз васиону и векове – утврђивање Драгица Ђуричковић 17.11.2020
СЕДМИ СРПСКИ ЈЕЗИК 43 Књижевност: Алфонс Доде: Последњи час – обрада Биљана Марковић 17.11.2020
СЕДМИ СРПСКИ ЈЕЗИК 44 Књижевност: Лош дан Владимира Набокова) – обрада Милица Тимотић 18.11.2020
ПЕТИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 11 Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом и дечијим возилима – обрада Биљана Арсенић 18.11.2020
ШЕСТИ ГЕОГРАФИЈА 11 Структуре становништва. Неравномеран популациони развој, популациона политика и развијеност – утврђивање Биљана Ристановић 18.11.2020
ДРУГИ МАТЕМАТИКА 55 Математика – Графичко надовезивање дужи – утврђивање Драгица Гајић 19.11.2020
ПЕТИ БИОЛОГИЈА 23 Размножавање: полно и бесполно – обрада Маја Младеновић 19.11.2020
ПРВИ СРПСКИ ЈЕЗИК 56 Глас и штампано слово Хх – обрада Душица Крунић 20.11.2020
ПРВИ СРПСКИ ЈЕЗИК 57 Читање и писање научених слова – утврђивање Душица Крунић 23.11.2020
ПЕТИ МАТЕМАТИКА 46 Преношење и надовезивање дужи – обрада Милош Исић 23.11.2020
ПЕТИ МАТЕМАТИКА 47 Преношење дужи – утврђивање Милош Исић 24.11.2020
ПЕТИ БИОЛОГИЈА 24 Размножавање: полно и бесполно – утврђивање Маја Младеновић 24.11.2020
ТРЕЋИ МАТЕМАТИКА 59 Множење (3 · 50) – утврђивање Зорица Митрић 25.11.2020
ПЕТИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 12 Прибор за техничко цртање – обрада; Формати цртежа. Размера – обрада / вежба Биљана Арсенић 25.11.2020
ШЕСТИ ГЕОГРАФИЈА 12 Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи – обрада Биљана Ристановић 25.11.2020
ОСМИ ХЕМИЈА 23 Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база). Мера киселости раствора – pH вредност – обрада Ана Игњатовић 25.11.2020

 

Међународни дан толеранције

Данас обележавамо међународни дан толеранције, а из педагошко-психолошке службе нам стиже интерактивна фотографија која нас подсећа на значај овог дана. Одвојите мало времена, погледајте филмове и трудите се да будете увек толерантни да би нам свима било лепше и боље.

Međunarodni dan tolerancije

Dan tolerancije DM 1

Medjunarodni dan tolerancije - Desanka

Школе за 21. век

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о  разумевању који је потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, ће током  наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.

3

Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. Предвиђено је учешће предметних наставника: српског језика и књижевности, енглеског језика, информатике, математике или природних наука, друштвених наука и музичке културе који предају ученицима узраста 10-14 година.

Обука је похађало шест наставника наше школе, а реализована је у  два термина и то :

 22., 23. и 24.10. (Ана Вујић – координатор, Сузана Кезеле Бјеговић и Зоран Вићентијевић)

29., 30. и 31. 10. (Биљана Марковић, Маја Младеновић и Раде Којић )

Активности након обуке

Након иницијалне тродневне обуке, наставници из наше школе ће похађати и један додатни дан обуке за коришћење микробит уређаја о чему ће бити обавештени на самој обуци, а затим ће радити на специфичном пројекту/пројектима уз подршку ментора током фазе имплементације у школама.

4

2

Степенице успеха

Драга децо, ближи се тромесечје. Корачајте сигурно степеницама успеха. 

Stepenice uspeha

 

Ваша педагошко-психолошка служба

Обука за запослене

„ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ И ЊЕГОВА ПРИМЕНА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ“

– ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО -

2

У нашој школи одржана је обука „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“.

Обуку је развио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Завод) на чијој се Мудл платформи одвијао онлајн део обуке.

Непосредни део обуке за запослене у школи реализовала је психолог школе Данијела Обрадовић, у три групе учесника, 6.10.2020, 7.10.2020. и 8.10.2020.

Стручни сарадник Данијела Обрадовић, психолог школе, је током маја 2020. похађала обуку за водитеље.

Имајући у виду да је вредновање ученичих постигнућа у нашој школи приоритетно подручје развоја и да настава на даљину захтева различите начине вредновања и иновације у подручју оцењивања, значај ове теме је велики и због тога су сви учитељи и наставници, директор и стручни сарадници похађали ову обуку.

Општи циљ обуке: оснаживање наставника за формативно оцењивање ученика у ситуацијама учења на даљину.

Специфични циљеви обуке: пружање подршке наставницима за коришћење разних дигиталних алата, техника и материјала, као и прикупљање и ширење информација о инспиративним праксама формативног оцењивања кроз остваривање сарадње и размене мишљења у заједници практичара.

Приоритетна област П1- унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употребу ИКТ-а у реализацији ОВ процеса.

Компетенције: К2 – за наставу и учење, К3 – за подршку развоју личности детета и ученика и К4 – за комуникацију и сарадњу.

Обука се састојала из три дела:

1. Онлајн обука на Мудл платформи Завода

2. Непосредан рад са запосленима у школи

3. Завршетак обуке: завршни тест и евалуациони лист о обуци на Мудл платформи Завода.

Учесници који су учествовали у сва три дела обуку добијају сертификат од стране Завода у износу од 12 сати стручног усавршавања.

 slika1

Мотивационе поруке

Motivaciona poruka