Daily Archives: decembar 2nd, 2019

Тестирање потенцијално даровитих ученика

1

 

И ове школске године психолог школе Данијела Обрадовић била је иницијатор и организатор сарадње наше школе и Центра за таленте из ЛОзнице.

Кроз сарадњу одељенских старешина, предметних наставника и психолога школе,  током септембра 2019. извршена је идентификација потенцијално даровитих ученика седмог и осмог разреда. У сарадњи са психологом Центра за таленте из Лознице спроведено је тестирање потенцијално даровитих ученика.

Тестирано је укупно 13 ученика (7 ученика 7. разреда и 6 ученика 8. разреда). Критеријум за прикључење раду Центра за таленте задовољило је 11ученика (6 ученика 7. разреда и 5 ученика 8. разреда).

Ученици који су задовољили критеријум на пријемном тесту приступају менторској настави у сарадњи са својим ментором-предметним наставником, по научним дисциплинама (српски језик, књижевност, енглески језик, математика, информатика, биологија, хемија, физика, географија, историја, животна средина). Циљ је да сваки ученик у сарадњи са предметним наставником дефинише проблем за свој истраживачки пројекат, као и да се едукује о начинима и техникама писања истраживачких пројеката.

Према интересовањима наших ученика, меноторска настава ће бити реализована из следећих наставних предмета:

  •  Математика, 4 ученика
  •  Историја, 1 ученик
  •  Биологија, 6 ученика

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  Центар организује следећа такмичења:

  • Регионално такмичење и смотру истраживачких радова
  • Националну географску олимпијаду
  •  Републичко такмичење и смотру истраживачких радова.

Регионално такмичење одржава се најчешће прве недеље маја 2019. А републичко прве недеље јуна 2019.