Daily Archives: maj 6th, 2020

Прво онлајн Одељењско веће

У уторак 5.05.2020. одржана су два састанка Одељењског већа, први за ученике млађих разреда а други за ученике старијих разреда. Већа су одржана помоћу веб апликације зум. Састанцима су присуствовали наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, педагог, психолог и директор школе.

Повод за састанак био је праћење напредовања ученика у току наставе на даљину, формативно и сумативно оцењивање и успостављање критеријума оцењивања на нивоу Стручних већа.

3


9