Daily Archives: septembar 10th, 2021

Обавештење за ученике и родитеље

            Обавештавамо ученике и родитеље да према одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа број 601-03-00033/4/2021-15 од 9.09.2021. године, основне школе са територије општине Ваљево прелазе на други модел организације образовно-васпитног рада од 13. септембра 2021. у седмом и осмом разреду основне школе. За ученике 7. и 8. разреда примењиваће се комбиновани модел наставе.

            Тим препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време током боравка у школи.

 Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у организацији школе – ІІ модел

            Час наставе траје 45 минута за часове обавезне наставе, као и за остале облике образовно-васпитног рада, који се сви организују према усвојеном распореду часова.

            Систем учења наставе на даљину: Google Suit for Education, као и прошле школске године.

            За ученике седмог и осмог разреда настава се организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину кроз комбиновани модел.

            Комбиновани модел:

-          одељенски старешина деле ученике једног одељења у две групе, по азбучном реду;

-          непосредан образовно-васпитни рад у школи прва група одељења остварује понедељком, средом и петком (почев од понедељка 13.09.2021.),док друга група у тим данима остварује наставу путем учења на даљину

-          непосредан образовно-васпитни рад у школи друга група одељења остварује уторком и четвртком (почев од уторка 14.09.2021.), док прва група у тим данима остварује наставу путем учења на даљину;

-          групе и начин остваривања образовно-васпитног рада смењују се на недељном нивоу;

-          када ученици немају непосредан образовно-васпитни рад у школи, прате часове преко Гугл учионице

-          ученици једне групе, када имају наставу у школи имају све часове по распореду часова, по већ започетом систему сменског рада;

-          оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи,  уважавајући све принципе оцењивања;

-          подршка настави и учењу на даљину обезбеђена је путем снимљених часова који су доступни за коришћење на порталу Министарства за онлајн наставу као и РТС Планети.

Директор школе

Снежана Јовановић