Календар рада за школску 2016/2017. годину

kalendar

Напомена: уторак, 9. мај 2017. године  настава од петка.

 

Активности по календару у току школске 2016/17. године 

 

Почетак школске године 1. септембар 2016. год.
Први квалификациони период – тромесечје 9. новембар 2016. год.
Прослава дана Светог Саве 27. јануар 2017. год.
Завршетак првог полугодишта 27. јануар 2017. год.
Почетак зимског школског распуста 4. до 6. јануар 2017. год. и 30. јануар  до 10. фебруар 2017.
Почетак другог полугодишта 13. фебруар 2017. год.
Трећи класификациони перидо-тромесечје 4. април 2017. год.
Пролећни школски распуст од 13.4. до 17.4.2017. год.
Завршетак школске године за ученике осмих разреда 30. мај 2017. год.
 Припремна настава за ученике осмих разреда од 1.6. до 14.6.2017.год.
Завршетак наставне године 13. јун 2017. год.
Саопштење успеха и родитељски састанци 28. јун 2017. год.
Почетак летњег школског распуста 14. јун 2017. год.