Запослени

Ugovor_NIS_3У нашој школи је тренутно запослено 58 радника. Кадровске ресурсе  школе чине:

  • руководство школе,
  • наставни кадар,
  • ваннаставни кадар,
  • административно-финансијско особље и
  • помоћно-техничко особље.

Ugovor_NIS_3