Ученици

Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима у школској 2016/2017. години

РАЗРЕД МУШКИХ ЖЕНСКИХ УКУПНО Одељенски старешина
 1.разред 14 10 24 Митрић Зорица
17 10 27 Крунић Душица
13 11 24 Милутиновић Биљана
Укупно 1. разред 44 31 75  
 2.разред 11 10 21 Гајић Драгица
9 14 23 Гајић Миливој
12 10 22 Исаиловић Стана
10 12 22 Гошњић Јасмина
Укупно 2. разред 42 46 88  
 3.разред 14 11 25 Исаиловић Илија
15 12 27 Новаковић Славица
16 11 27 Лекић Надежда
Укупно 3. разред 45 34 79  
 4.разред 15 11 26 Снежана Радосављевић
8 13 21 Радуловић Сандра
10 13 23 Ђуричковић Драгица
Укупно 4. разред 33 37 70  
Укупно 1.-4. разред 164 148 312  
 5. разред 10 13 23 Крстић Јована
14 13 27 Митровић Грана
12 13 25 Голоскоковић Славица
Укупно 5. разред 36 39 75  
 6. разред 14 13 27 Јовановић Ерика
18 12 30 Којић Раде
13 16 29 Пецикоза Ивана
Укупно 6. разред 45 41 86  
 7. разред 15 11 26 Маринковић Нађа
17 12 29 Марковић Биљана
15 12 27 Исић Милош
17 11 28 Асановић Драгана
Укупно 7. разред 64 46 110  
 8. разред 11 15 26 Марковић Миланка
14 11 25 Кривошија Марина
14 12 26 Вићентијевић Зоран
Укупно 8. разред 39 38 77  
Укупно 5.-8. разред  184 164 348  
Укупно 1.-4. разред  164 148 312  
Укупно 1. до 8. разред  348 312 660  

Број ученика према учењу страних језика и  изборне наставе у школској 2016/2017. години 

Разред и одељење Изборни предмет

Верска настава/грађанско васпитање

  1. изборни предмет
Изабрани спорт
1-1 Верска настава Чувари природе /
1-2 Верска настава Чувари природе /
1-3 Верска настава Чувари природе /
2-1 Верска настава Чувари природе /
2-2 Верска настава Чувари природе /
2-3 Верска настава Чувари природе /
2-4 Верска настава Чувари природе /
3-1 Верска настава Од играчке до рачунара /
3-2 Верска настава Од играчке до рачунара /
3-3 Верска настава

Грађанско васпитање – 9 уч.

Чувари природе /
4-1 Верска настава Чувари природе /
4-2 Верска настава Чувари природе /
4-3 Верска настава

Грађанско васпитање – 1 уч.

Чувари природе /
5-1 Верска настава

Грађанско васпитање – 3 уч.

Чувари природе Одбојка
5-2 Верска настава

Грађанско васпитање – 11 уч.

Чувари природе Одбојка
5-3 Верска настава

Грађанско васпитање – 17 уч.

Чувари природе Одбојка
6-1 Верска настава

Грађанско васпитање – 7 уч.

Чувари природе Одбојка
6-2 Верска настава Чувари природе Одбојка
6-3 Верска настава Чувари природе Одбојка
7-1 Верска настава Информатика Одбојка
7-2 Верска настава Информатика Одбојка
7-3 Верска настава

Грађанско васпитање – 3 уч.

Информатика Одбојка
7-4 Верска настава

Грађанско васпитање – 9 уч.

Информатика Одбојка
8-1 Верска настава

Грађанско васпитање – 3 уч.

Информатика Одбојка
8-2 Верска настава Информатика Одбојка
8-3 Верска настава

Грађанско васпитање – 14 уч.

Информатика Одбојка

Изборни страни језик: немачки језик

Похађају га ученици свих одељења од 5. до 8. разреда.