Такмичења

Наша школа традиционално постиже запажене резултате из низа наставних области и ваннаставних активности, на бројним такмичењима различитог ранга од Општине до Републике. Посебно запажене резултате, ученици ове школе, постижу у области физике, математике, страних језика, музичке културе, техничко информатичког образовња, као и у области рецитаторске и драмске делатности и физичког васпитања.