Daily Archives: mart 14th, 2021

Међународни дан математике

На данашњи дан се слави математика и њена суштинска улога у свакодневном животу.

На предлог Међународне математичке уније (International Mathematical Union, IMU), 40. Генерална скупштина UNESCO-а одлучила је да прогласи 14. март (Pi-Day) за Међународни дан математике (International Day of Mathematics, IDM). 14. март је у многим земљама већ познат као дан броја ПИ, назван по важном броју π, однос између обима и пречника круга и приближно је једнак 3,14. Прослава Међународног дана математике није везана само за број Пи, већ укључује више тема из математике.
Сваке године се представљају нове теме подстакнуте маштом и креативношћу, које нам откривају везу између математике и свих других свера живота.

Тема за 2021. годину је Математика за бољи свет.

ИДМ веб страница је главно средиште Међународног дана математике, на веб страници: idm314.org 

Сав материјал који се пружа путем веб странице биће под отвореном лиценцом, што значи да се може слободно делити, преводити и прилагођавати.

На фотографији која је пред вама имате прилику да сазнате неке нове и занимљиве ствари и да уживате у математици. А са вашим учитељима и наставницима математике обележите овај дан неком од активности (израда презентације, паноа, украсите ваш број ПИ и организујте изложбу са вашим радовима, слажите танграм…).

Pi

Medjunarodni dan matematike - D. Maksimović

 

Обавештење за родитеље и ученике о организацији и реализацији наставе на даљину

Драги ученици и родитељи,

обавештавамо вас о организацији и реализацији наставе на даљину за ученике другог циклуса, од 5. до 8. разреда у ОШ “Десанка Максимовић“ Ваљево која ће се одвијати у периоду од 15.03.2021. до 19.03.2021. према препорукама Кризног штаба од 12.03.2021. године.

            Настава на даљину

У седмици од 15.03.2021. до 19.03.2021. за све разреде другог циклуса, од 5. до 8. разреда, настава се реализује путем наставе на даљину.

Обезбеђено је и емитовање часова наставе путем Јавног медијског сервиса РТС и платформе РТС Планета.

Настава на даљину реализује се путем школске платформе Google Suite for Education, према важећем распореду часова за свако одељење, у реалном времену, са почетком првог часа у 14 часова. Час траје 30 минута. Између часова је мали одмор у трајању од 5 минута. а после другог часа је велики одмор у трајању од 15 минута.

У том временском периоду, у складу са распоредом часова, наставник реализује редовну наставу путем школске платформе. Наставник потребан материјал за израду домаћих и других задатака, као и могућих провера знања ученика, може да поставља на платформу радним данима у периоду од 7.30 до 19.30 часова.

У колико ученици искажу потребу, наставник организује часове допунске, додатне и припремне наставе.

У Ес Дневнику води се евиденција према већ утврђеном распореду часова и евидентира се присуство ученика начасу путем наставе на даљину.

Ученицима ће наставници постављати прецизне и јасне рокове за израду датих задатака, благовремено најављивати провере знања и упознавати ученике са градивом које ће бити предмет провере.

Уколико ученик не располаже потребним материјалним ресурсима, у договору предметног наставника, родитеља и ученика може се користити доступан дигитални канал комуникације или договорити преузимање штампаног материјала у школи у одређеном дефинисаном термину.

Ученици су у обавези:

  • да прате наставу на даљину и да поштују договоре са предметним наставником (присуство ученика се евидентира у Есдневнику)
  • да се труде да не касне са израдом домаћих задатака
  • да материјал, који од наставника добију редовно и на време проуче
  • да предметног наставника или одељенског старешину питају уколико им нешто није јасно
  • да не злоупотребљавају комуникацију непотребним порукама или неформалним разговором који нема везе са градивом
  • уколико неко од наставника, у циљу побољшања квалитета наставе, инсистира да одржи часове у виду видео конференције, пружите му подршку под условом да имате одговарајуће техничке услове за тај вид предавања (довољну брзину протока интернет везе, неки вид камере). Уколико ученик није из техничких разлога у могућности да прати овакав вид наставе, дужан је да на време обавести наставника о томе како би то узео у обзир
  • да редовно прате добијене поруке са званичних мејлова како би редовно и на време били информисани

Оцењивање ученика:

 Наставник континуирано примењује различите технике праћења резултата учења. Током наставе на даљину наставници континуирано прате напредовање и постигнућа ученика и спроводе оцењивање, а у складу са прописима којима се уређује оцењивање. Приликом оцењивања ученика важно је имати у виду и оцењивање активности и резултата рада ученика, излагања, представљања, учешћа у дебатама, дискусијама, писање есеја, домаћих задатака и др.

У наредној недељи ученици неће долазити у школу ради оцењивања.

Наставник је аутономан у планирању оцењивања, те у складу са тим одлучује да ли се писмени задаци, могу реализовати путем наставе на даљину, уколико су планирани за овај период.

 Безбедност ученика на интернету

Потребно је да родитељи, заједно са наставницима подстичу ученике на поштовање постављених правила комуникације, мере безбедности, водећи рачуна о заштити ученика од било ког вида дигиталног насиља. Наставници неће тражити од ученика да им шаљу видео записе/фотографије у којима се виде ученици како би се спречила било каква врсте злоупотребе деце у виртуелном простору.

У наредном периоду, потребно је да родитељ на време обавести одељенског старешину уколико је ученик позитиван на COVID-19 или неко из непосредне близине са којим ученик дели животни простор (чланови породице и сл).

                                                  директор школе

  Снежана Јовановић