Посета музеју и Муселимовом конаку

У петак, 18.06.2021. ученици IV1 и  IV2 су посетили Народни музеј града Ваљева и стари део Тешњар.

Стална поставка Трећа димензија прошлости – поглед из будућности која  се налази у централном објекту Народног музеја Ваљево, било је оно са чиме су се ученици прво сусрели.

Ученици су затим посетили  Муселимовом конак.

Основни историјски значај посете се огледа у чињеници да је то једини материјални остатак у Србији директно везан за сечу кнезова, као непосредни повод Српске револуције.

Да би излет био потпун доживљај, морао је почети и завршити се игром, у парку Пећина.

Ђаци генерације гимазије

У школској 2020/2021. години ђаци генерације Ваљевске гимназије су ученице које су похађале нашу школу, а то су: Андријана Ивановић, ученица 4. разреда и Мина Симић, ученица 8. разреда.

Andrijana

 

АНДРИЈАНА ИВАНОВИЋ

Кћи Живорада и Гордане, рођена 29. новембра 2002. године у Ваљеву. Ученица је IV-5 одељења билингвалног смера.

 Похађала је основну школу „Десанка Максимовић“ у којој је такође проглашена за ђака генерације.

 Током школовања у Ваљевској гимназији такмичила се из латинског језика, биологије, српског језика и језичке културе, енглеског и немачког језика.

У првом разреду пласирала се на републичко такмичење из биологије, српског и латинског језика, из ког је освојила похвалу. Током те школске године била је и добитник стипендије Гете института за летњи камп у Грчкој као и учесник летњег кампа у Румунији. На оба кампа имала је прилику да усаврши знање немачког језика.

У другом разреду освојила је прву награду на државном такмичењу из латинског језика и трећу награду из српског језика и језичке културе. Такође је учествовала на радионици природних наука у организацији Гете института и организације „Imaginary“, као и на интернационалном пројекту “Licht und Klang“ у Темишвару.

Као ученица трећег разреда добила је стипендију Гете института за тронедељни курс немачког језика у Фрајбургу, који је због пандемије реализован онлајн. Била је полазник „Латинске летње школе“ у Сремским Карловцима, а учествовала је и на радионици латинског језика у Пожаревачкој гимназији. Као члан Групе за друштвене науке друштва истраживача „Владимир Мандић Манда“ учествовала је у организацији уметничке изложбе „Препознај уметност!“.

У четвртом разреду остварила је другу награду на републичком такмичењу из немачког језика, као и пласман на републичко такмичење из енглеског језика. Била је учесник Филолошких сусрета у Карловачкој гимназији, где је имала прилику да слуша предавања из латинског језика.

Носилац је дипломе „Вук Караџић“. За најбољег ученика одељења проглашавана је све четири године, а у првој, другој и четвртој години проглашена је за најбољег ученика друштвено-језичког смера. Жели да упише Физички факултет у Београду.

Mina

МИНА СИМИЋ

 Кћи Мирјане и Милована, рођена 19. априла 2006. године у Ваљеву. До 6. разреда била је ученик ОШ “Десанка Максимовић“. Ученица је одељења VIII-1 ученика обдарених за математику.

Ове године се такмичила из српског језика, рецитовања, математике, информатике, физике и енглеског језика. Њена најзначајнија достигнућа јесу 3. место на републичком такмичењу из српског језика, 3. награда на међународном математичком турниру ,,Интеграл куп“, учешће на републичкој смотри рецитатора ,,Песниче народа мог“, као и учешће на републичком такмичењу из математике у седмом разреду. Носилац је А2, међународно признатог сертификата у знању немачког језика. Добила је онлајн стипендију за немачки језик у организацији Гете института.

Носилац је специјалних диплома из предмета енглески језик, математика, српски језик, информатика, физика и рецитовање.

Носилац је дипломе ,,Вук Караџић“.

На крају ове школске године проглашена је за ђака генерације основне школе у ,,Ваљевској гимназији“, као и ученика одељења.

 Међу одличним ученицима и вуковцима у Ваљевској гимназији има још наших ученика и могло би се рећи да су сви задржали успех какав су понели из наше школе.

Упутство за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика

- Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
- Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници (ФООО) полажу један дан;
- Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
- Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
- Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
- Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.
- На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.
- На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар.
- Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Јединственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).

Опште напомене

- Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).
- На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег напитка.
- На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
- Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
- Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.
- Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
- После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
- Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
- Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.
- Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да је у укупом броју од највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је: највише 13 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 13 бодова из математике и највише 14 бодова на комбинованом тесту.
- На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
- Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
- Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

- Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ

VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
МА – резултат на тесту из математике
КТ – резултат на комбинованом тесту

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

- Формула за израчунавање броја бодова који полазник има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
- Укупан број бодова за упис = ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ)
VI – општи успех на крају VI разреда
VII – општи успех на крају VII разреда
VIII – општи успех на крају VIII разреда
ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег, језика, задаци из математике и комбиновани)

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

- Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
- Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
- У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања

Живот Срба у доба Немањића

Ученици 4-2 су на часу природе и друштва радили презентације о лози породице Немањића. Кроз индивидуални, групни рад и рад у пару показали су велико интересовање за живот Срба у доба Немањића. Час је прошао и дивној атмосфери и великим ангажовањем четвртака.

Од тањира до сувенира

Ученици другог разреда су на часовима Пројектне наставе имали тему ,,Од тањира до сувенира“. Кроз практични рад  дали су оригиналне продукте под заједничким називом ,,У нашем је крају као у рају“

Ево како Десанкини основци својим сувенирима поздраве вам шаљу…

Примена стеченог знања

Ученици 4-3 су на часу природе и друштва учили о маркетингу. Стечено знање су применили тако што су представили нашу школу будућим првацима и поручили им: “ДОБРО НАМ ДОШЛИ“
Ученици су добили групне задатке да представе своју школу, кроз презентације или паное као најбоље место за учење и стицање нових сазнања и вештина. Добили су задатак да из сопственог искуства представе и промовишу своју школу на најбољи начин. Презентације су садржане од приказивања ученичких радова у разним секцијама, промовисање ученика који су укључени у разна такмичења, обележавање важних међународних датума, приказивање школског простора, пространих и добро опремљених учионица наставим средствима и техником, богата библиотека, продужени боравак, опремљена зубна амбуланта, рад стручне службе…

Дуално образовање

Будући да се ближимо упису ученика у први разред средњих школа и да је ово период када ученици доносе одлуке који ће профил уписати,  препоручујемо ученицима осмог разреда да се на време информишу  о дуалном образовању, о дуалним образовним профилима и бенефитима који они са собом носе.

dualno baner

Међуокружно такмичење у одбојци

У среду 19.05.2021. са почетком у 09:00 у Земунском спортском центру „Мастер“ одржано је међуокружно такмичење у одбојци за ученике и ученице основних школа. Учествовало је укупно 4 екипе из следећих округа: београдски, колубарски, мачвански и сремски.

Нашу школу  представљало је 8 ученица старијих разреда.

Играло се по куп систему, на два добијена сета до 21 поен (финале до 25).

Ученице ОШ „Десанка Максимовић“ освојиле су 3. место након пораза у 1/2 финалу. Победник турнира је ОШ „Јован Јовановић Змај“ из Сремске Митровице.

Окружно школско такмичење у одбојци

У понедељак 17.05.2021. са почетком у 09:00 у ваљевској Хали спортова  одржано је окружно такмичење у одбојци за ученице основних школа. Учествовало је укупно 3 екипе: ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево, ОШ „Браћа Недић“ Осечина и ОШ „Милан Ракић“ Мионица.

Нашу школу представљало је 8 ученица старијих разреда.

Играло се по куп систему, на два добијена сета до 25 поена.

Ученице ОШ „Десанка Максимовић“ освојиле су 1. место победом у финалу против ОШ „Браћа Недић“ из Осечине, резултатом 2:0 у сетовима и тако се пласирале на међуокружно такмичење.

Међуокружно школско такмичење на програму је у среду 19.05.2021. са  почетком у 09:00 у спортском центру „Мастер“ у Земуну.

одбојка 17.5.2021

Дан школе

Песникиња Десанка Максимовић, чије име са поносом носи наша школа,  рођена је 16.маја. Тај датум је изабран за Дан наше школе.

Сходно условима у којима се реализује настава, ученици, заједно са својим наставницима и учитељима, својски су се потрудили да на достојанствен начин обележе Дан школе.

Дан школе је идеалан тренутак за истицање резултата наставника и ученика који су допринели угледу наше школе.

Додељене су Захвалнице за учешће у припреми и снимању часова и унапређењу наставе на даљину наставницима:

Душици Крунић,

Драгици Гајић,

Зорици Митрић,

Драгици Ђуричковић,

Маји Младеновић,

Милошу Исићу,

Биљани Арсенић,

Биљани Ристановић,

Биљани Марковић,

Милици Тимотић,

Драгану Јанковићу и

Ани Игњатовић

Наши ученици су током ове године учествовали на бројним такмичењима, смотрама и конкурсима, сходно својим интересовањима, и освојили запажене резултате.

Књигом су награђени ученици који су освојили неко од прва три места на општинском, окружном и републичком такмичењу,  а то су:

Теодора Живковић, ученица 1-2 (1. место на окружном и 10. место на републичком првенству у пливању)

Стефан Вујић, ученик 3-1 (2. место на школском и 3. место на општинском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Вања Марковић, ученик 3-1 (1. место на школском и учешће на општинском такмичењу из математике, 3. место на математичком такмичењу Мислиша)

Вања Јовић, ученик 3-1 (2. место на школском и учешће на општинском такмичењу из математике, 3. место на математичком такмичењу Мислиша)

Урош Плавшић, ученик 3-1 (2. место на школском и учешће на општинском такмичењу из математике, 3. место на математичком такмичењу Мислиша)

Виктор Савић, ученик 3-3 (3. место на математичком такмичењу Мислиша)

Катарина Вићентијевић, ученица 4-1 (пролаз и 3. место на општинском и 3. место на окружном такмичењу из математике)

Ђорђе Живковић, ученик 4-2 (1. место на окружном и 10. место на републичком првенству у пливању)

Валерија Радовановић, ученица  4-2 (1.награду на 10.фестивал гудача у Шапцу и 3.награда на Републичком такмичењу)

Никола Мијаиловић, ученик 4-3 (1. место на школском, 1. место на општинском и 3. место на окружном такмичењу из математике, 2. место на математичком такмичењу Мислиша)

Видоје Вујић, ученик 4-3 (2. место на школском, похвала на општинском и 3. место на окружном такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Вук Васиљевић, ученик 4-3 (3. место на школском, 2. место на општинском и учешће на окружном такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Димитрије Симић, ученик 4-3 (1. место на међународној ликовној изложби „Флора и фауна – извор живота и лепоте“)

Милица Павић, ученица 5-1 (1. место на окружном првенству у пливању)

Бојана Петровић, ученица 5-2 ( 1. место на школском, похвала на општинском и похвала на окружном такмичењу из математике)

Јана Митровић, ученица 5-3 (1. место на окружном и 10. место на републичком првенству у пливању)

Андреа Јовановић, ученица 5-3 (учешћена окружном такмичењу у атлетици )

Дарија Ранковић, ученица 6-1 (1. место на градском такмичењу у одбојци и пласман на окружно)

Марија Ђукић, ученица 6-2 (2. местоместо на окружном такмичењу у атлетици)

Михаило Бранковић, ученик 6-3 (1. место на школском, 3. место на општинском и 2. место на окружном такмичењу из математике, 1. место на општинском и учешће на окружном такмичењу из физике)

Катарина Јевтић, ученица 6-4 (1. место на школском, похвала на општинском и похвала на окружном такмичењу из математике)

Лена Ранковић, ученица 6-4 (1. место на Фестивалу Гудача у Шапцу, друга награда на ррпубличком такмичењу)

Милица Ковачевић, ученица 7-2 (1. место на окружном и 8. место на републичком првенству у пливању)

Милош Јовановић, ученик 7-2 (1. место на окружном и 10. место на републичком првенству у пливању)

Ивона Јевтић, ученица 7-3 (1. место на градском такмичењу у одбојци и пласман на окружно)

Андреа Алексић, ученица 8-1 (3. место на општинском и 3. место на окружном такмичењу из енглеског, 1. место на градском такмичењу у одбојци и пласман на окружно)

Тијана Симеуновић, ученица 8-2 (1. место на градском такмичењу у одбојци и пласман на окружно)

Уна Боровинић, ученица 8-2 (1. место на градском такмичењу у одбојци и пласман на окружно)

Нађа Мијаиловић, ученица 8-3 (1. место на Светосавском литерарном конкурсу)

Вук Тешановић, ученик 8-3 (1. место на окружном и 3. место на републичком првенству у пливању, 3. место на школском и 3. место на окружном такмичењу у атлетици)

Ива Исаиловић, ученица 8-3 (1. место на литерарном конкурсу)

Анастасија Јевтић, ученица 8-3 (1. место на градском такмичењу у одбојци и пласман на окружно)

Дипломе су додељене ученицима који су учествовали на општинском такмичењу, а то су:

Лазар Цветковић, ученик 3-1 (1. место на школском и учешће на општинском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Никола М. Танасковић, ученик 3-1 (пролаз и учешће на општинском такмичење из математике, Мислиша учешће)

Андреј Станојевић, ученик 3-2 (2. место на школском и учешће на општинском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Лука Петровић, ученик 3-2 (пролаз на школском и учешће на општинском такмичење из математике)

Огњен Тасић, ученик 3-3 (похвала на ликовном конкурсу у оквиру „Дечје недеље“)

Вељко Обрадовић, ученик 3-3 (похвала на ликовном конкурсу у оквиру „Дечје недеље“)

Николина Матић, ученица 3-3 (3. место на школском и похвала на општинском такмичењу из математике)

Иван Ћендић, ученик 3-3 (пролаз на школском и учешће на општинско такмичење из математике, похвала на математичком такмичењу Мислиша)

Војин Ристић, ученик 4-2 (учешће на школском такмичењу из математике, похвала на математичком такмичењу Мислиша)

Војин Жујовић, ученик 4-3 (пролаз на школском и похвала на општинском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Огњен Тасић, ученик 4-3 (пролаз на школском и похвала на општинском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Петар Матић, ученик 4-3 (пролаз на школском и и похвала на општинском такмичењу из математике)

Андрија Крунић, ученик 5-2 ( 2. место на школском и учешће на општинском такмичењу из математике)

Магдалена Лазић, ученица 5-2 (учешће на општинској смотри рецитатора)

Андреј Јанковић, ученик 5-3 ( 2. место на школском и учешће на општинском такмичењу из математике)

Андреј Мијаиловић, ученик 6-1 (учешће на градском такмичењу у фудбалу)

Алекса Магистар, ученик 6-3 (2. место на школском и учешће на општинском такмичењу из математике)

Угљеша Ивковић, ученик 6-4 (1. место на школском и учешће на општинском такмичењу из математике, учешће на општинском такмичењу из физике)

Нађа Секулић, ученица 6-4 (учешће на школском такмичењу из математике, учешће на општинском такмичењу из физике, учешће на општинској смотри рецитатора)

Богдан Ђукић, ученик 6-4 (учешће на градском такмичењу у фудбалу)

Зорана Лукић, ученица 7-1 (учешће на општинском такмичењу из физике)

Ђорђе Шијачић, ученик 7-1 (учешће на општинском такмичењу из хемије)

Оливера Петровић, ученица 7-2 (учешће на општинском такмичењу из хемије)

Марко Ристић, ученик 7-2 (учешће на градском такмичењу у фудбалу)

Теодора Дамњановић, ученица 8-1 (учешће на општинском из српског језика)

Виктор Срећковић, ученик 7-3 (учешће на општинском такмичењу из хемије)

Марко Тодоровић, ученик 8-2 (учешће на градском такмичењу у фудбалу)

Давид Суботић, ученик 8-2 (учешће на градском такмичењу у фудбалу)

Андријана Ашковић, ученица 8-3 (учешће на школском такмичењу из српског језика, учешће на општинском такмичењу из хемије)

Сара Крстић, ученица 8-3 (учешће на општинском такмичењу из енглеског)

Никола Исаиловић, ученик 8-3 (учешће на градском такмичењу у фудбалу)

Немања Стаменић, ученик 8-3 (учешће на градском такмичењу у фудбалу)

Љубомир Гавриловић, ученик 8-3 (учешће на градском такмичењу у фудбалу)

Филип Стефановић, ученик 8-3 (учешће на градском такмичењу у фудбалу)

Јавно су похваљени ученици који су учествовали на школском такмичењу, а то су:

Неда Аксентијевић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Нина Бранковић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Михаило Давидовић, ученик 2-1 (Мислиша учешће)

Селена Јеремић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Тијана Крстић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Сара Милосављевић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Кристина Плавшић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Теодора Радојичић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Огњен Ристић, ученик 2-1 (Мислиша учешће)

Наташа Савић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Марија Стефановић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Вера Стојановић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Дуња Трифуновић, ученица 2-1 (Мислиша учешће)

Нина Дивнић, ученица 2-2 (Мислиша учешће)

Нина Ђурић, ученица 2-2 (Мислиша учешће)

Калина Митровић, ученица 2-2 (Мислиша учешће)

Лука Марковић, ученик 2-2 (Мислиша учешће)

Јована Исаиловић, ученица 2-3 (Мислиша учешће)

Дуња Секулић, ученица 2-3 (Мислиша учешће)

Сташа Грујић, ученица 2-3 (Мислиша учешће)

Тара Јовичић, ученица 2-3 (Мислиша учешће)

Ђурђа Жујовић, ученица 2-3 (Мислиша учешће)

Калина Гавриловић, ученица 2-3 (Мислиша учешће)

Нина Васић, ученица 2-3 (Мислиша учешће)

Матеја Ранковић, ученик 3-1 (учешће на школском такмичењу из математике)

Чедомир Тадић, ученик 3-1 (Мислиша учешће)

Тамара Јагодић, ученица 3-2 (учешће на школском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Павле Арсенић, ученик 3-3 (учешће на школском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Сара Ђуровић, ученица 3-3 (учешће на школском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Матеја Ранковић, ученик 3-3 (учешће на школском такмичењу из математике)

Милош Краљевић, ученик 3-3 (Мислиша учешће)

Деспот Костић, ученик 4-1 (учешће на школском такмичењу из математике)

Андреа Грујић, ученица 4-1 (учешће на школском такмичењу из математике)

Дуња Симић, ученица 4-1 (учешће на школском такмичењу из математике)

Милица Ђедовић, ученица 4-1 (учешће на школском такмичењу из математике)

Урош Ракић, ученик 4-1 (учешће на школском такмичењу из математике)

Жељко Ранковић, ученик 4-2 (учешће на школском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Ђорђе Живковић, ученик 4-2 (учешће на школском такмичењу из математике, Мислиша учешће)

Ленка Ђурђевић, ученица 4-2 (Мислиша учешће)

Александар Јанковић, ученик 4-2 (Мислиша учешће)

Давид Томић, ученик 4-2 (Мислиша учешће)

Вељко Обрадовић, ученик 4-3 (учешће на школском такмичењу из математике)

Лука Благојевић, ученик 4-3 (учешће на школском такмичењу из математике)

Огњен Матић, ученик 4-3 (учешће на школском такмичењу из математике)

Јелена Митровић, ученица 4-3 (Мислиша учешће)

Валентина Весић, ученица 6-4 (учешће на школском такмичењу из математике)

Коста Рашевић, ученик 7-1 (учешће на школском такмичењу из математике и учешће на школском такмичењу из физике)

Огњен Пешић, ученик 7-1 (учешће на школском такмичењу из математике и учешће на школском такмичењу из физике)

Катарина Кнежевић, ученица 7-3 (учешће на школском такмичењу из математике)