Јавне набавке

 


3. јун 2020
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 03/2020 -НАБАВКА СЕЧКЕ
 
 
1.Позив за достављање понуда 03Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација 03 Конкурсна документација сечка 2020
3. Одлука о додели уговора ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
5. Одлука о додели уговора ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 03.08.2020.

ЈНМВ 02/2020 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА  2020/2021


2020-03-19
                                    OБАВЕШТЕЊЕ  О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  
                ЈНМВ  01/2020- ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ
 
 


 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

                ЈНМВ  01/2020- ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ.
 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ


 

Јавна набавка мале вредности екскурзија и настава у природи бр.ЈНМВ01/2020

Конкурсна документација екскурзија и настава у природи 

Позив за подношење понуда екскурзија и настава у природи


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 03/2019 -СЕЧКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОСНОВА ШКОЛА“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ВАЉЕВО

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЕНЕРГЕНТА ЗА ГРЕЈАЊЕ – БИО МАСЕ (ДРВЕНЕ СЕЧКЕ) ЗА ГРЕЈНУ 2019/2020 СЕЗОНУ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/2019

 

Конкурсна документација ЈНМВ 032019 сечка 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ сечка

Одлука о додели уговора 03-2019

Обавештење о закљученом уговору


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –набавка услуге -ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: набавка УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО

ЗА ШКОЛСКУ  2019/2020.ГОД.-ЈНМВ бр. 02/2019- НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Назив и ознака из општег речника набавке: 60100000- Услуге друмскогпревоза

НАРУЧИЛАЦ: ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево, ул.Владимира Назора бр.2,

14 000 Ваљево

и

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2019

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2019 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

2019 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

Обавештење о закљученом угфовору
ЈНМВ 02/2019 ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2019/2010

05/08/2019

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 БРОЈ  01/2019: 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ – УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА И РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКАОД 1. ДО 7. РАЗРЕДА  У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ  И УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/20.ГОДИНИ ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“В А Љ Е В О      

2019 Обавештење о закљученом уговору екскурзија 2019

2019 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕКСКУРЗИЈА


 

ЈАВНА  НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  01/2019-ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ – УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА И РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА:

ОД 1. ДО 7. РАЗРЕДА  У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ  И

УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА У ШКОЛСКОЈ 2019/20.ГОДИНИ

ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“В А Љ Е В O“  

                                               ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Ознака из општег речника  : 63516000-услуге организације путовања

НАРУЧИЛАЦ:ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“В А Љ Е В О, ул.Владимира Назора бр. 2,

14 000 Ваљево Тел/фах 014-221-512,   Мејл:osdmnn@ptt.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА

 2019 2019 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЕКСКУРЗИЈА 2019


 

08/22/2018

ЈАВНА  НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  04/2018ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ :УУСЛУГА ИЗВОЂЕЊА И РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ В А Љ Е В О  У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОД. 

 

word_logo2018 Конкурсна документација 8 разред екскурзија

pdf-icon-png-pdf-zum-download-22018 октобар ДМ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 8 РАЗРЕДА

word_logoЕКСКУРЗИЈА_8 РАЗРЕД ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА


  

06/01/2018

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ -03/2018

-ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:набавка УСЛУГЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА

ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО

ЗА ШКОЛСКУ  2018/2019.ГОД.

ПРЕВОЗ  УЧЕНИКА

ЈНМВ бр. 03/2018

2018 дм КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

2018 дм Позив ѕа подношење понуда ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА У 2018/2019.ГОДИНИ ЈНМВ 03/2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ Пpdf-icon-png-pdf-zum-download-2РЕВОЗ УЧЕНИКА


04/25/2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЂЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕНЕРГЕНАТА ЗА ГРЕЈАЊЕ – БИО МАСА (ДРВЕНА СЕЧКА) ЗА 2018. ГОДИНУ

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

.

05/17/2018

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕНЕРГЕНАТА ЗА ГРЕЈАЊЕ – БИО МАСА (ДРВЕНА СЕЧКА) ЗА 2018. ГОДИНУ

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Одлука о додели уговора 2-2018

 

06/01/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕНЕРГЕНАТА ЗА ГРЕЈАЊЕ – БИО МАСА (ДРВЕНА СЕЧКА) ЗА 2018. ГОДИНУ

Obavestenje o zakljucenom ugovoru 02-2018


 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У  ЈНМВ  ЕКСКУРЗИЈА 2017/2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕКСКУРЗИЈА

 


 

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ  01/2018-ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ :УСЛУГЕ – УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА И РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА 

ОШ“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“В А Љ Е В О

У ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОД.

-УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА У    ШКОЛСКОЈ 2017/2018.ГОД.

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

Ознака из општег речника  : 63516000-услуге организације путовања

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПРВА ИЗМЕНА


Јавна набавка мале вредности

Број  01/2018-

Предмет набавке :услуге – услуга извођења и реализовања екскурзије ученика од 1. до 8. Разреда,

ОШДесанка Максимовић“В а љ е в о

у школској 2017/2018.год.

-услуге организације путовање ученика у    школској 2017/2018.год.

 pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ДМ 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕКСКУРЗИЈА ЈНМВ 012018

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ДМ 2018 ПОЗИВ ЗА НМВ 012018 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА

 


 

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 04/2017 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ БИО МАСЕ (ДРВЕНЕ СЕЧКЕ) ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2017/2018. ГОДИНУ

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ  03/2017 ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ – РАДОВИ–РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЛА КРОВА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО
word_logoКОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВРЕКОНСТРУКЦИЈА_КРОВА_2017_(1) 

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЗА_ЈНМВ_РЕКОНСТРУКЦИЈА_КРОВА_2017

 

word_logoОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЗА__ЈНМВ_РЕКОНСТРУКЦИЈА_КРОВА_

 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ реконструкција крова

 


 Назив јавне набавке:

Јавна набавка

Мале вредности број јнмв -02/2017

предмет набавке:набавка услуге превоза ученика

Ош “Десанка максимовић“ Ваљево

За школску  2017/2018.год.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2Позив за подношење понуда за ЈНМВ превоз ученика

Koнкурсна документација за јнмв превоз ученика 2017word_logo

word_logoОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ_ПРЕВОЗ_УЧЕНИКА__17_18

pdf-icon-png-pdf-zum-download-217_18_ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ__ЈНМВ_ПРЕВОЗ_УЧЕНИКА


УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА И РЕАЛИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА 2017_КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЕКСКУРЗИЈА ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЕКСКУРЗИЈА_2017 Обавештење о закљученом уговору можете погледати ОВДЕ


Обавештење_о_закљученом_уговору_за_ЈНМВ_превоз_ученика_2016


__2016Конкурсна_документација_превоз_ученика_(1) __2016Позив_за_подношење_понуда_превоз_ученика


Обавештење о закљученом уговору јнмв екскурзија 2016


2016_ЕКСКУРЗИЈА_ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА


2016__ПОЗИВ_ЗА_ЈНМВ_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЕКСКУРЗИЈА__УЧЕНИКА_ШКОЛЕ 2016_КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА__ЈНМВ_ЕКСКУРЗИЈУ_УЧЕНИКА__ШКОЛЕ


ПОЗИВ_ЗА_ДОСТАВЉАЊЕ_ПОНУДЕ_ЗА_ЈАВНУ_НАБВКУ_НАРУЂБЕНИЦОМ_КОМПЈУТЕРИ ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ЗАКЉУЧЕНОМ_УГОВОРУ_ЈНМВ_НАБАВКА_ШКОЛСКОГ_НАМЕШТАЈА 111ОДЛУКА_О_ДОДЕЛИ_УГОВОРА_ЈНМВ_НАБАВКА_ШКОЛСКОГ_НАМЕШТАЈА ОБАВЕШТЕЊЕ_О_ПРОДУЖЕЊУ_РОКА_ЗА_ЈНМВ_ШКОЛСКИ_НАМЕШТАЈ ПРВА_ИЗМЕНА_КД_ЗА_ЈАВНУ_НАБАВКУ__МАЛЕ_ВРЕДНОСТИ_ШКОЛСКИ_НАМЕШТАЈ ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА_ЈНМВ_032015_НАБАВКА_ШКОЛСКОГ_НАМЕШТАЈА КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА_ЈНМВ_032015_НАБАВКА_ДОБАРА-ШКОЛСКИ_НАМЕШТАЈ ПРАВИЛНИК_О_ПОСТУПКУ_ЈАВНЕ_НАБАВКЕ _Конкурсна_документација_за_јавну_набавку_превоз_ученика_2015-16_год _Позив_за_подношење_понуда_за_јавну_набавку_превоз_ученика_у_2015_-16_год КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЈНВВД12015_ЛОЖ_УЉЕ__ Позив_за_подношење_понуда_ЈНОПД12015_лож_уље Обавештење_о_закљученом_уговору_ЈНМВ012015 КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЗА__ЈНМВ__012015 ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА__ЈНМВ_012015_ЗА_ПОРТАЛ KONAČNI_2014.Poziv_za_podnosenje_ponude_prevoz_ucenika КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ПРЕВОЗ_УЧЕНИКА_2014.ГОД. КОНКУРСНА_ДОКУМЕНТАЦИЈА_ЛОЖ_УЉЕ_2014 ПОЗИВ_ЗА_ПОДНОШЕЊЕ_ПОНУДА-ЛОЖ_УЉЕ_2014 ОДГОВОР_НА_ПИТАЊЕ_2014 ПРВА_ИЗМЕНА_КОНКУРСНЕ_ДОКУМЕНТАЦИЈЕ