Историја школе

Основна школа “Десанка Максимовић” је почела са радом у новом школском објекту у Ваљеву 28.11.1978. године, под називом ОШ “Ваљевски НОП одред”.

IMG_4107

Формирана је од ученика и радника бивше основне школе у Доњој Грабовици којој су се припојила основна школа Попучке(имали су издвојена четвороразредна одељења у Доњој Забрдици и Дупљају),(као потпуна осморазредна школа) и око 300 учениа из основних школа “Жикица Јовановић-Шпанац” и “Миша Дудић” из Ваљева. Одлуком Савета за просвету СО Ваљево, а уз сагласност органа управљања школе у Доњој Грабовици, ове две школе су се интегрисале 1971. године. Седиште школе било је у Доњој Грабовици, а обе школе су радиле као осморазредне. Изградњом нове школске зграде у Новом Насељу 1978. године, формирана је садашња школа “Ваљевски НОП одред”,са седиштем у ул. Владимира Назора бр.2. Низом својих активности, разноврсним облицима рада, изузетном сарадњом са друштвменом средином школа постаје све више историјски културно-просветни центар у својој средини. Одлуком Владе Републике Србије 22.08.2000. године,школа мења свој назив ОШ “Ваљевски НОП одред” и добија нов назив ОШ “Десанка Максимовић”.