Школа данас

Основна школа “Десанка Максимовић” обухвата подручја три Месне заједнице Ново Насеље, Доња Грабовица и Горић. Школа тренутно броји око 700 ученика, распоређених у 25 одељења од првог до осмог разреда. Школу похађа око 80% ученика са градског подручја и око 20% ученика са сеоског подручја. Програмиране задатке школе остварује 58 радника. Место на коме се школа налази, део је града под називом Ново Насеље. Окружење школе је такво да представља насеље у којем доминирају породичне куће. Од културних институција у околини школе лоцирана је само једна новоизграђена црква са прелепим двориштем, тако да су ученици упућени на коришћење културних садржаја у центру града. Школа има релативно добру саобраћајну везу са центром града, захваљујући поласцима аутобуског градског саобраћаја и линијских таксија. Основна Школа “Десанка Максимовић” традиционално постиже запажене резултате из низа наставних области и ваннаставних активности, на бројним такмичењима различитог ранга од Општине до Републике. Посебно запажене резултате, ученици ове школе, постижу у области физике, математике, страних језика, техничко информатичког образовања, музичке културе, као и у области рецитаторске и драмске делатности и физичког васпитања. Школа остварује изузетну сарадњу са друштвеном средином,  како са Месним заједницама,  тако и са низом организација на свом школском подручју.