Ове године извршен је избор уџбеника за школску 2023/2024. годину и то: на период од четири године (дигитални свет за 3. разред, техника и технологија за седми и осми разред и информатика и рачунарство за 8. разред) и на период од годину дана (комплет уџбеника за 1. и 5. разред), . У осталим разредима користиће се уџбеници као у претходној школској  години.

Комплет_уџбеника_за 1._разред

Комплет_уџбеника_за_2._разред

Комплет_уџбеника_за_ 3._разред

Комплет_уџбеника_за_ 4._разред

Комплет_уџбеник_за_5._разред

Комплет_уџбеника_за_6._разред

Комплет_уџбеника за_7._разред

Комплет_уџбеника_за_8.разред