Мисија и визија школе

МИСИЈА ШКОЛЕ

Ми смо школа која пружа квалитетно образовање и васпитање у циљу развијања индивидуалних карактеристика свих ученика и давања једнаких шанси свима за успешну интеграцију у савремено друштво. Негујемо хумане вредности, солидарност и једнакост међу ученицима, уважавајући различитости. Отворени смо за сарадњу са свим интересним групама и институцијама у окружењу.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Тежимо да постанемо савремена школа, која непрекидно унапређује наставни процес, развија практична знања код ученика и негује тимски рад. У наредном периоду радићемо и на побољшању маркетинга и промоције школе. Руководство школе ће се залагати за дугорочни педагошки развој школе и побољшање безбедносних услова свих ученика и наставника.