Семинар „Ефикасно дисциплиновање-приступи и технике“

У ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево 12. децембра одржан је семинар кат. бр. 35 „Ефикасно дисциплиновање-приступи и технике“ аутора психолога Невене Ловринчевић.

Општи циљ семинара јесте развој и оснаживање компетенција за подршку развоју личности ученика у правцу усвајања ефикасних и ненасилних приступа и техника дисциплиновања у циљу стварања бољих и подстицајнијих услова за развој детета.

Теме које су обаређене на семинару су следеће: значај дисциплиновања за развој детета и функционисање групе; неефикасни и (или) штетни приступи и технике дисциплиновања; ефикасни и ненасилни приступи и технике дисциплиновања.

Теме су обрађене углавном кроз пленарни облик рада, уз неколико кратких вежбица за учеснике.

Присуствовало је 33 наставника наше школе, а семинар је протекао у пријатној, радној атмосфери.