Огледни час математике

Ових дана у нашој школи, одржан је огледни час математике у одељењу IV2. Час је у Дигиталном кабинету одржала наставница математике Ивана Пецикоза, са ученицима IV2,  њиховом учитељицом Сандром Радуловић и наставницом информатике и рачунарства Снежаном Јовановић.

Тема овог огледног часа била је систематизација градива о једначинама са сабирањем и одузимањем у скупу природних бројева уз примену ИКТ. Ученици су кроз игрицу Желите ли да постанете милионер, имали прилику да обнове своје знање о једначинама као и да развијају међусобни такмичарски дух.

Двадесетак ученика овог одељења, у врло радној атмосфери, се добро забављало решавајући једначине међу којима је било и озбиљних такмичарских задатака.

Наставница Ивана је нагласила да је садржај наставе математике сложен, многим ученицима често врло тежак, будући да разумевање тих садржаја захтева сложене мисаоне процесе, усресређеност и пре свега, заинтересованост ученика. Математички садржаји су апстрактни, па је потребна одговарајућа методичка квалификованост да би се ученицима омогућило да их путем повезивања са реалном стварношћу темељно схвате и усвоје. Такође, математички садржаји су међусобно тесно повезани, па неразумевање једног дела градива доводи до тешкоћа у савладавању свих садржаја који се на њега надовезују.

У традиционалој настави ученик је углавном само објекат наставног процеса. Њему наставник даје готова знања, уз захтев да их што темељније запамти и да уме што прецизније да их репродукује.

Употребом рачунара у настави математике процеси подучавања и учења подижу се на виши ниво. Кроз одговарајуће занимљиве садржаје и наставници и ученици могу постићи јако добре резултате учења. У време развоја технологије, јасно је да процес извођења наставе математике мора доживљавати промене и прилагођавати се захтевима савременог друштва. Рачунари ученицима нису страни, они су присутни у њиховом свакодневном животу, па на том плану није тешко усагласити њихов живот и рад у школи и ван школе.

Међутим, рачунар у настави математике никако не би требало употребљавати само као просту замену за таблу и креду (у смислу да се уместо на табли садржаји наставне јединице прикажу помоћу рачунара). Са употребом рачунара у настави свакако не ваља ни претеривати. Рачунар не треба да се користи по сваку цену, на сваком часу.

Овако осмишљен час подстиче мотивацију код ученика, самосталност у изради задатака и такмичарски дух. Квиз је креиран тако да ученици добијају повратне информације како би могли да сагледају свој резултат, а постизање успеха ученицима поспешује самопоуздање.

Наставник на брз начин добија повратне информације као и увид у ниво усвојености знања што омогућава да континуирано прати напредовање сваког ученика.

Важно је да су ученици активни током целог часа, али и то што раде оном динамиком која њима одговара.

Такође, ученицима се могу припремити различити задаци како би се уважиле потребе и могућности сваког ученика.

И као што би рекао Блез Паскал:

„ Математика је сувише озбиљна, и због тога не треба пропустити ниједну прилику да се учини занимљивом“.