Диплома за учешће у настави на даљину

За све ученике наше школе

diploma 1