Школе за 21. век

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о  разумевању који је потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, ће током  наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.

3

Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. Предвиђено је учешће предметних наставника: српског језика и књижевности, енглеског језика, информатике, математике или природних наука, друштвених наука и музичке културе који предају ученицима узраста 10-14 година.

Обука је похађало шест наставника наше школе, а реализована је у  два термина и то :

 22., 23. и 24.10. (Ана Вујић – координатор, Сузана Кезеле Бјеговић и Зоран Вићентијевић)

29., 30. и 31. 10. (Биљана Марковић, Маја Младеновић и Раде Којић )

Активности након обуке

Након иницијалне тродневне обуке, наставници из наше школе ће похађати и један додатни дан обуке за коришћење микробит уређаја о чему ће бити обавештени на самој обуци, а затим ће радити на специфичном пројекту/пројектима уз подршку ментора током фазе имплементације у школама.

4

2