Обавештење

На основу дописа МПНТР број 610-00-00013/2021-07 од 12.01.2021. обавештавам ученике, родитеље и запослене да се зимски распуст завршава 15. јануара 2021. године, а да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.

Настава ће бити организована на исти начин као што је то било на почетку ове школске године.
Млађи разреди (од 1. до 4. разреда) настављају похађање наставе као и пре зимског распуста, по основном моделу, подељени у групе А и Б, а час траје 30 минута.
Старији разреди (од 5. до 8. разреда) похађаће наставу као и на почетку ове школске године (у периоду од 1. септембра до 30. новембра 2020.), по комбинованом моделу, подељени у групе А и Б, а час траје 30 минута. На недељном нивоу групе наизменично прате наставу у школи и наставу на даљину.

Почетак наставе за млађе разреде-основни модел:
18. јануар 2021. године
А група у 8 часова, Б група у 11 часова.

Почетак наставе за старије разреде-комбиновани модел:
18. јануар 2021. године
А група у 14 часова, Б група прати наставу на даљину.

ПОДСЕЋАМ УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И ЗАПОСЛЕНЕ ДА ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ ОСТАЈУ НА СНАЗИ СВЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД КОРОНА ВИРУСА КОЈЕ СУ ПРИМЕЊИВАНЕ И ПРЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА.

Директор школе

                                                                    Снежана Јовановић