Час биологије уз употребу ИКТ

Наставница биологије, Маја Младеновић, одржала је занимљив час на коме се користе мобилни телефони, активирају и најпасивнији ученици, развија сарадништво и такмичарски дух и учи на занимљив начин. Наиме, систематизација наставне јединице “Одрживи развој“, у одељењу  8-1, реализована је уз употребу дигиталног алата - Kahoot.

Био је ово час након којег су ученици имали само једно питање:  “Хоћемо ли и следећи пут играти Kahoot!“.

Часу је присуствовала психолог школе и неколико наставника.

Дигитална биологија – зашто да не! Повремено