Посета музеју и Муселимовом конаку

У петак, 18.06.2021. ученици IV1 и  IV2 су посетили Народни музеј града Ваљева и стари део Тешњар.

Стална поставка Трећа димензија прошлости – поглед из будућности која  се налази у централном објекту Народног музеја Ваљево, било је оно са чиме су се ученици прво сусрели.

Ученици су затим посетили  Муселимовом конак.

Основни историјски значај посете се огледа у чињеници да је то једини материјални остатак у Србији директно везан за сечу кнезова, као непосредни повод Српске револуције.

Да би излет био потпун доживљај, морао је почети и завршити се игром, у парку Пећина.