Зимска школа младих математичара

Математички клуб “ Диофант” из Ваљева је у току зимског распуста организовао Зимску школу младих математичара за ученике основних школа који показују додатно интересовање за изучавање математичких садржаја.Циљ Зимске школе је проширивање и продубљивање знања ученика и унапређивање информисаности и методолошког репертоара учесника.

Зимска школа је реализована од недеље 08. до суботе 14. јануара 2023. год

Математички клуб „Диофант“ је на основу досадашњих резултата на такмичењима из математике, наградио уз помоћ друштвено одговорних фирми, бесплатним боравком у школи младих математичара  Виктора Савића 5-3 и Николу Мијаиловића 6-3.

Учесници су имали предавања, израду задатака, радионице са занимљивим садржајима и разна такмичења на којима су показали запажене резултате.