За осмаке

Резултати истраживања професионалних опредељења ученика 8. разреда:

 Анализа професионалног опредељења ученика

Значајне информације за ученике 8. разреда:

 Шта је важно за избор школе

Фотографије са радионица Стручне службе школе са ученицима 8. разреда на тему уписа у средњу школу.

Презентација Ваљевске гимназије

Презентација школе примењених уметности Шабац