Ученици

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА

Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима у школској 2020/2021. години

РАЗРЕД МУШКИХ ЖЕНСКИХ УКУПНО Одељенски старешина
 1.разред   14 15 29 Гошњић Јасмина
  12 15 27 Крунић Душица
Укупно 1. разред 26 30 56  
 2.разред   11 18 29 Гајић Драгица
  9 19 28 Гајић Миливој
  14 15 29 Исаиловић Стана
Укупно 2. разред 34 52 86  
 3.разред   17 9 26 Исаиловић Илија
  18 10 28 Митрић Зорица
  17 12 29 Лекић Надежда
Укупно 3. разред 52 31 83    
 4.разред   15 11 26 Радосављевић Снежана  
  18 9 27 Радуловић Сандра  
  16 12 28 Ђуричковић Драгица  
Укупно 4. разред 49 32 81  
УКУПНО 1.-4. РАЗРЕД 161 145 306    
 5. разред   14 10 24 Младеновић Маја  
  17 11 28 Вујић Ана  
  14 13 27 Симић Немања
Укупно 5. разред 45 34 79    
 6. разред   11 11 22 Јовановић Ерика  
  9 14 23 Којић Раде  
  11 11 22 Вукотић Јована
  10 11 21 Арсенић Биљана
Укупно 6. разред 41 47 88  
 7. разред   14 11 25 Марковић Биљана
  15 11 26 Асановић Драгана  
  17 10 27 Исић Милош  
Укупно 7. разред 46 32 78  
 8. разред   15 10 25 Вићентијевић Зоран  
  8 14 22 Марковић Миланка  
  12 12 24 Тимотић Милица
Укупно 8. разред 35 36 71    
Укупно 5.-8. разред  167 149 316    

УКУПНО 1.-8. РАЗРЕД

 

328

294

622

   

Број ученика према учењу страних језика и  изборне наставе

Разред и одељењеи укупан број ученика у одељењу Изборни предметВерска настава/грађанско васпитање   Слободна наставна активност Језик националих мањина (уписати који и бројно стање)
1-1
29
Верска  29
Грађанско /
/ /
1-2
28
Верска  27
Грађанско /
/ /
 2-1
29
 Верска  29
Грађанско / 
/  /
2-2
 28
Верска 23
Грађанско 5
/ /
2-3
30
Верска 29
Грађанско / 
/ /
3-1
27
Верска 26
Грађанско /
/ /
3-2
28
Верска 28
Грађанско/
/ /
3-3
29
Верска 24
Грађанско 5 
/ /
4-1
26
Верска 26
Грађанско/
Чувари природе /
4-2
27
Верска 27
Грађанско/
Чувари природе /
4-3
28
Верска 20
Грађанско 8 
Чувари природе    /
 5-1
24
 Верска 23
Грађанско 1
Чувари природе  
5-2
28
Верска 27
Грађанско 1
Чувари природе  /
5-3
27
Верска 25
Грађанс. 2
Чувари природе /
6-1
22
Верска 22
Грађанско /
Чувари природе  /
6-2
23
Верска 21
Грађанск 2
Чувари природе  /
6-3
22
Верска 22
Грађанск /
Чувари природе  /
6-4
21
Верска 21
Грађанск /
 Чувари природе   
7-1
25
Верска 26
Грађанск /
Свакодневни живот у прошлости  /
7-2
26
Верска 27
Грађан. /
Цртање,сликање и вајање /
7-3
27
Верска 19
Грађан 8
Свакодневни живот у прошлости  /
8-1
25
Верска 25
Грађанск /
Хор и оркестар /
8-2
22
Верска 12
Грађанско 10 
Хор и оркестар /
8-3
24
Верска 19Грађанско 5 Хор и оркестар /

 Изборни страни језик: немачки језик

Похађају га ученици свих одељења од 5. до 8. разреда.

 


 


 

Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима у школској 2016/2017. години

РАЗРЕД МУШКИХ ЖЕНСКИХ УКУПНО Одељенски старешина
 1.разред 14 10 24 Митрић Зорица
17 10 27 Крунић Душица
13 11 24 Милутиновић Биљана
Укупно 1. разред 44 31 75  
 2.разред 11 10 21 Гајић Драгица
9 14 23 Гајић Миливој
12 10 22 Исаиловић Стана
10 12 22 Гошњић Јасмина
Укупно 2. разред 42 46 88  
 3.разред 14 11 25 Исаиловић Илија
15 12 27 Новаковић Славица
16 11 27 Лекић Надежда
Укупно 3. разред 45 34 79  
 4.разред 15 11 26 Снежана Радосављевић
8 13 21 Радуловић Сандра
10 13 23 Ђуричковић Драгица
Укупно 4. разред 33 37 70  
Укупно 1.-4. разред 164 148 312  
 5. разред 10 13 23 Крстић Јована
14 13 27 Митровић Грана
12 13 25 Голоскоковић Славица
Укупно 5. разред 36 39 75  
 6. разред 14 13 27 Јовановић Ерика
18 12 30 Којић Раде
13 16 29 Пецикоза Ивана
Укупно 6. разред 45 41 86  
 7. разред 15 11 26 Маринковић Нађа
17 12 29 Марковић Биљана
15 12 27 Исић Милош
17 11 28 Асановић Драгана
Укупно 7. разред 64 46 110  
 8. разред 11 15 26 Марковић Миланка
14 11 25 Кривошија Марина
14 12 26 Вићентијевић Зоран
Укупно 8. разред 39 38 77  
Укупно 5.-8. разред  184 164 348  
Укупно 1.-4. разред  164 148 312  
Укупно 1. до 8. разред  348 312 660  

Број ученика према учењу страних језика и  изборне наставе у школској 2016/2017. години 

Разред и одељење Изборни предмет

Верска настава/грађанско васпитање

  1. изборни предмет

Изабрани спорт1-1Верска наставаЧувари природе/1-2Верска наставаЧувари природе/1-3Верска наставаЧувари природе/2-1Верска наставаЧувари природе/2-2Верска наставаЧувари природе/2-3Верска наставаЧувари природе/2-4Верска наставаЧувари природе/3-1Верска наставаОд играчке до рачунара/3-2Верска наставаОд играчке до рачунара/3-3Верска настава

 

Грађанско васпитање – 9 уч.Чувари природе/4-1Верска наставаЧувари природе/4-2Верска наставаЧувари природе/4-3Верска настава

Грађанско васпитање – 1 уч.Чувари природе/5-1Верска настава

Грађанско васпитање – 3 уч.Чувари природеОдбојка5-2Верска настава

Грађанско васпитање – 11 уч.Чувари природеОдбојка5-3Верска настава

Грађанско васпитање – 17 уч.Чувари природеОдбојка6-1Верска настава

Грађанско васпитање – 7 уч.Чувари природеОдбојка6-2Верска наставаЧувари природеОдбојка6-3Верска наставаЧувари природеОдбојка7-1Верска наставаИнформатикаОдбојка7-2Верска наставаИнформатикаОдбојка7-3Верска настава

Грађанско васпитање – 3 уч.ИнформатикаОдбојка7-4Верска настава

Грађанско васпитање – 9 уч.ИнформатикаОдбојка8-1Верска настава

Грађанско васпитање – 3 уч.ИнформатикаОдбојка8-2Верска наставаИнформатикаОдбојка8-3Верска настава

Грађанско васпитање – 14 уч.ИнформатикаОдбојка

Изборни страни језик: немачки језик

Похађају га ученици свих одељења од 5. до 8. разреда.