Продужени боравак

У нашој школи се организује рад са децом у продуженом боравку за ученике првог  разреда. Продужени боравак је облик организованог рада са ученицима првог  разреда и представља могућност да деца поред редовне наставе, буду у школи још један део дана, док су родитељи на послу.

 

produzeni boravak

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста који након редовне наставе одлазе кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самостални боравак код куће, често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом о детету. Продужени дневни рад након или пре редовне наставе – ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК, један је од модела којим се могу квалитетно и конструктивно решити проблеми запослених родитеља и перманентно иновирати ваннаставне активности. Нова улога школе на тај начин ће бити максимално и рационално искоришћена, јер пружа небројене могућности деловања у  сврху правилног раста и развоја сваког детета.

АКТИВНОСТИ  У  ПРОДУЖЕНОМ  БОРАВКУ

ОБАВЕЗНЕ – израда домаћег задатка и учење

СЛОБОДНЕ – гледање ТВ програма, шетња, спорт, друштвене игре и креативне радионице.

ВРЕМЕ ЗА ОБРОК И ОДМОР

Продужени боравак има учионицу и трпезарију, што подразумева добру организацију учења,одмора и оброка.

Акценат је на изради домаћих задатака, јер је веома важно да га деца раде самостално уз надгледање и помоћ учитеља, како би на време увидели и отклонили све оно што детету ствара потешкоће у нејасним наставним јединицама.

Оно што деци није јасно питају и одмах добију повратну информацију у виду објашњења, одговора и образложења.

Обавезно уколико временска прилика дозволи, деца бораве на свежем ваздуху.

О опремању простора у продуженом боравку брине се школа тако што се у току школске године, а највише почетком набављају неопходна дидактичка средства која служе за учење и забаву деце.

Простор у продуженом боравку је опремљен неопходним техничким средствима: телевизор са кабловским програмом, ДВД  и ЦД плејером.

Деца која бораве у продуженом боравку поред простора за учење и забаву имају на располагању школско двориште ( спортске активности, такмичења…) и библиотеку која је опремљена савременим наставним средствима, неопходним лектирама и осталим насловима која деца радо читају ( дечији часописи, сликовнице, енциклопедије…).

Најважније од свега је да овај вид организације наставе и слободног времена у школи пуно помаже деци и родитељима, јер деца квалитетно потроше време а на сигурном и безбедном су месту тако да родитељи могу бити безбрижни.

Учитељица у продуженом боравку поред рада са децом води  Дневник рада евиденција долазака деце, садржај дневних активности и белешке којима се прати (њихов рад и напредак ), контактира са родитељима и учитељима који су у непосредном контакту са ученицима у настави.

                                                                                     УЧИТЕЉИЦА:

Прерадовић Биљана