Daily Archives: 20/05/2023

TIMSS 2023 (Trends in International Mathematics and Science Study)

by

TIMS

Ученици 4-2 су 19. маја 2023 учествовали у међународном истраживању TIMSS 2023. Координатор истраживања била је наставница информатике Ана Вујић.

TIMSS истраживање је једно од истраживања које спроводи Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа – ИЕА из Холандије. То је независна међународна организација која окупља националне истраживачке институције и различите владине агенције.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је потписник спровођења ове студије, подржава је и финансира, док,у националним оквирима, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припрема и изводи ово истраживање.

TIMSS процењује постигнућа ученика четвртог разреда из области математике и природних наука и реализује се у великом броју земаља широм света. Спроводи се у четворогодишњим циклусима, а први циклус је реализован још 1995. године.

У циклусу TIMSS 2023 учествује више од 60 земаља/образовних система, укључујући и образовни систем Републике Србије.

У главном тестирању учествује 160 школа из нашег образовног система.

Процес узорковања и избора школа обавља се софтверски и врше га експерти из ИЕА. Након случајног узорковања школа, накнадно се врши узорковање одељења у изабраним школама. Ученици четвртог разреда из изабраних одељења тестирани у оквиру ове студије.

TIMSS2023 реализован је у потпуно дигиталном облику. Ученици су решавали тестове на рачунарима у школском окружењу. Доступна су два начина тестирања: 1. онлајн тестирање за које је потребна стабилна интернет конекција у школи и 2. дигитални облик тестирања (уз употребу УСБ меморија). Избор модела тестирања зависи од ресурса којима школа располаже и расположивих могућности да се школи пружи подршка.

Ученици су радили један тест који се састоји из два дела: математике и науке, а потом су попунили упитник за ученике.

Директори школа, учитељи узоркованих одељења и родитељи ученика који учествују у тестирању такође попуњавају онлајн упитнике.