Измењен календар рада у време учења на даљину

Измена календара образовно-васпитног рада за основне школе

Заосновне школе у Републици Србији, пролећни распуст је планиран у периоду од 13. до 20. априла 2020. године, а први радни дан би био уторак 21. април 2020. године

У ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана, када је јавни градски и међуградски превоз готово укинут, када су прекинути  туристички, културни и спортски садржаји, сматрамо да дане предвиђене за пролећни распуст  треба искористити за учење и да би прекидање похађања наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социјалних контаката у кући и ван куће.

У складу са наведеним, планирана промена календара огледа се у следећем:

Од 13. до 16. априла 2020. (од понедељка до-четвртка) 

    • настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике;

Од 17. до 20. априла 2020. (од петка до-понедељка)

    • пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика;

Од 21. априла 2020. (уторак)

    • наставак похађања наставе на даљину.

Представљена промена календара образовно-васпитног рада у основној и средњој школи омогућава нам да, по нормализовању ситуације, добијемо додатни простор за надокнаду кључних школских активности.