Ове године извршен је избор уџбеника за школску 2022/2023. годину и то: на период од четири године за 4. и 8. разред и на период од једне године за технику и технологију у седмом разреду. У осталим разредима користиће се уџбеници као у претходној школској  години.

 

Комплет_уџбеника_за_1._разред 

Комплет_уџбеника_за_2._разред

Комплет_уџбеника_за_3_разред

Комплет уџбеника за 4. разред

Комплет_уџбеника_за_5._разред

Комплет_уџбеника_за_6._разред

Комплет уџбеника за 7. разред

Комплет уџбеника за 8. разред