Category Archives: Јавни час

Часови који су снимили наставници наше школе

Од 16. до 25.11. 2020. на РТС 2, РТС 3 и РТС Планета емитовани су  часови  које су снимили наставници наше школе, а налазе се и у бази снимљених часова на платформи РТС Планета – Моја школа. Часови су снимани у кућним условима уз примену програмима FlashBack Express i Camtasia. Часове је снимало 4 наставника разредне наставе (Душица Крунић, Драгица Гајић, Зорица Митрић и Драгица Ђуричковић)  и 8 наставника предметне наставе (Милош Исић, Маја Младеновић, Биљана Арсенић, Биљана Ристановић, Биљана Марковић, Милица Тимотић, Драган Јанковић и Ана Игњатовић). Техничку подршку пружали су наставници информатике Ана Вујић, Урош Исаиловић и Снежана Јовановић.

ПРВИ РАЗРЕД:

Душица Крунић

Српски језик:   56.Глас и штампано слово Хх – обрада 

Српски језик: 57.Читање и писање научених слова – утврђивање

ДРУГИ РАЗРЕД

Драгица Гајић

Математика: 55.Графичко надовезивање дужи – утврђивање

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Зорица Митрић

Математика: 59.Множење (3 · 50) – утврђивање

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Драгица Ђуричковић

Српски језик: 53. М. Миланковић: Кроз васиону и векове – утврђивање

ПЕТИ РАЗРЕД

Милош Исић

Математика: 46.Преношење и надовезивање дужи – обрада

Математика: 47.Преношење дужи – утврђивање

Маја Младеновић

Биологија: 23.Размножавање: полно и бесполно – обрада

Биологија: 24.Размножавање: полно и бесполно – утврђивање

Биљана Арсенић

Техника и технологија: 11.Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом и дечијим возилима – обрада

Техника и технологија: 12.Прибор за техничко цртање – обрада; Формати цртежа. Размера – обрада / вежба

ШЕСТИ РАЗРЕД

Биљана Ристановић

Географија: 11.Структуре становништва. Неравномеран популациони развој, популациона политика и развијеност – утврђивање

Географија: 12.Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи – обрада

СЕДМИ РАЗРЕД

Биљана Марковић

Српски језик и књижевност: 43.Књижевност: Алфонс Доде: Последњи час – обрада

Милица Тимотић

Српски језик и књижевност: 44.Књижевност: Лош дан Владимира Набокова) – обрада

ОСМИ РАЗРЕД

Драган Јанковић

Физика: 21.Одређивање жижне даљине сабирног сочива – лабораторијска вежба

Ана Игњатовић

Хемија: 23.Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база). Мера киселости раствора – pH вредност – обрада

 

Распоред емитовања часова које су снимили наставници наше школе

Од 16. до 25.11. на РТС 2, РТС 3 и РТС Планета емитоваће се и часови  које су снимили наставници наше школе, а можете их погледати и на платформи РТС Планета – Моја школа.

РАРЕД ПРЕДМЕТ  Р.Б. ЧАСА  НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА  Датум емитовања
ОСМИ ФИЗИКА 21 Одређивање жижне даљине сабирног сочива – лабораторијска вежба Драган Јанковић  16.11.2020
ДРУГИ СРПСКИ ЈЕЗИК 53 Српски језик – М. Миланковић: Кроз васиону и векове – утврђивање Драгица Ђуричковић 17.11.2020
СЕДМИ СРПСКИ ЈЕЗИК 43 Књижевност: Алфонс Доде: Последњи час – обрада Биљана Марковић 17.11.2020
СЕДМИ СРПСКИ ЈЕЗИК 44 Књижевност: Лош дан Владимира Набокова) – обрада Милица Тимотић 18.11.2020
ПЕТИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 11 Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом и дечијим возилима – обрада Биљана Арсенић 18.11.2020
ШЕСТИ ГЕОГРАФИЈА 11 Структуре становништва. Неравномеран популациони развој, популациона политика и развијеност – утврђивање Биљана Ристановић 18.11.2020
ДРУГИ МАТЕМАТИКА 55 Математика – Графичко надовезивање дужи – утврђивање Драгица Гајић 19.11.2020
ПЕТИ БИОЛОГИЈА 23 Размножавање: полно и бесполно – обрада Маја Младеновић 19.11.2020
ПРВИ СРПСКИ ЈЕЗИК 56 Глас и штампано слово Хх – обрада Душица Крунић 20.11.2020
ПРВИ СРПСКИ ЈЕЗИК 57 Читање и писање научених слова – утврђивање Душица Крунић 23.11.2020
ПЕТИ МАТЕМАТИКА 46 Преношење и надовезивање дужи – обрада Милош Исић 23.11.2020
ПЕТИ МАТЕМАТИКА 47 Преношење дужи – утврђивање Милош Исић 24.11.2020
ПЕТИ БИОЛОГИЈА 24 Размножавање: полно и бесполно – утврђивање Маја Младеновић 24.11.2020
ТРЕЋИ МАТЕМАТИКА 59 Множење (3 · 50) – утврђивање Зорица Митрић 25.11.2020
ПЕТИ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 12 Прибор за техничко цртање – обрада; Формати цртежа. Размера – обрада / вежба Биљана Арсенић 25.11.2020
ШЕСТИ ГЕОГРАФИЈА 12 Појам, појава, положај и размештај насеља на Земљи – обрада Биљана Ристановић 25.11.2020
ОСМИ ХЕМИЈА 23 Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база). Мера киселости раствора – pH вредност – обрада Ана Игњатовић 25.11.2020

 

CODE WEEK 2019.

Европска недеља програмирања - CODE WEEK, је самоникла иницијатива која има за циљ да приближи програмирање и дигиталну писменост свима на занимљив и забаван начин. У обележавању ЕУ које је трајало од 5. до 20. октобра  учествовало је  87 земаља са 67959 догађаја.

Обележавање Европске недеље програмирања започели смо јавним часом са темом: Tрансфер знања из SketchUp-a  у SolidWorks уз подршку вршњачкке едукације.

Наши ученици су представили софтвер за цртање и моделовање Google SketchUp, а затим су ученицима наше школе софтвер Solod Works представили ученици Техничке школе, образовног профила техничар мехатронике, са својим предавачима мр Љиљаном Божић и Мицком Лепојевићем.

Наши ученици су били одушевљени могућностима софтвера за цртање и моделирање “Solid Works”, а затим су заједно са својим старијим другарима направили своје прве 3-D моделе у програму који пружа много веће могућности од програма у коме су до сада радили. Било је ово једно лепо искуство за све присутне, где на школско звоно нису реаговали ни ученици ни наставници.

Координатори јавног часа били су чланови Стручног већа Технике и информатике: Арсенић Биљана, Зоран Вићентијевић и Снежана Јовановић.

Примењено програмирање у роботици кроз вршњачку едукацију

У петак 1. марта 2019. године у нашој школи  одржан је јавни час са темом „Примењено програмирање у роботици кроз вршњачку едукацију“.

Јавни час је благовремено најављен на огласним таблама, сајту и фејзбук страници школе.

Циљ часа је био да се ученицима петог и шестог разреда основне школе прикаже примена програмирања које по новом наставном плану и програмууче из предемата Информатика и рачунарство.

Час је организован са осам радних места (различите врсте робота, машина и уређаја), а едукатори су били ученици трећег разреда Техничке школе Ваљево – образовног профила Техничар мехатронике (Марко Девић, Немања Дивнић, Ђорђе Ђурђевић, Бојан Јовановић, Лазар Јовановић, Јелена Марковић, Далибор Марјановић, Лука Пауновић, Марко Ранковић и Стефан Урошевић). У припреми и самој реализацији часа ученицима Техничке школе Ваљево помагали су професори електро групе предмета Горам Мићовић и Небојша Бранковић.

Ученици наше школе представили су програме за мБот роботе.

За организациону и техничку подршку билису задуженинаставници  технике и информатике Биљана Арсенић, Зоран Вићентијевић и Снежана Јовановић.

Часу су присутвовали: директор школе, педагог, психолог, неколико наставника опште-образовних предмета и неколико наставника разредне наставе са својим ученицима.

Догађај је медијски испратила локална телевизија ВА Плус.

30

Примена напредног софтвера кроз вршњачку едукацију

Обележавање Европске недеље програмирања започели смо јавним часом са темом: Примена напредног софтвера кроз вршњачку едукацију.
Наши ученици су представили софтвер за цртање и моделовање Google SketchUp, а затим су ученицима наше школе софтвер Solod Works представили ученици Техничке школе, образовног профила техничар мехатронике, са својим предавачима мр Љиљаном Божић и Мицком Лепојевићем.
Наши ученици су били одушевљени могућностима софтвера за цртање и моделирање “Solid Works”, а затим су заједно са својим старијим другарима направили своје прве 3-D моделе у програму који пружа много веће могућности од програма у коме су до сада радили. Било је ово једно лепо искуство за све присутне, где на школско звоно нису реаговали ни ученици ни наставници.
Координатори јавног часа били су чланови Стручног већа Технике и информатике: Арсенић Биљана, Зоран Вићентијевић и Снежана Јовановић.

43851685_1076826272489330_6167342122434297856_n

20181012_120129

 43826589_2174637585902244_1948681156740251648_n (1)
Примена напредног софтвера кроз вршњачку
 едукацију43727718_1921167428177796_7220899764806615040_n
69 фотографија
20181012_115500