Критеријуми оцењивања за школску 2023/24 – млађи разреди:

Критеријуми оцењивања за први разред

Критеријуми оцењивања за други разред

Критеријуми оцењивања за трећи разред

Критеријуми оцењивања за четврти разред

 

Критеријуми оцењивања за школску 2023/24 – старији разреди:

Критеријуми оцењивања за пети разред

Критеријуми оцењивања за шести разред

Критеријуми оцењивања за седми разред

Критеријуми оцењивања за осми разред