Јавне набавке 2022

Јавна набавка  – услуге организовања екскурзије

Јавни позив – екскурзија

Сва остала документа могу се преузети на линку https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83960