09.09.2022

Јавна набавка – биомаса

Јавни позив – био маса

20.09.2022.

Одлука о додели уговора

Obaveštenje o dodeli ugovora


Јавна набавка – биомаса

Јавни позив


Јавна набавка  – услуге организовања екскурзије

Јавни позив – екскурзија

Сва остала документа могу се преузети на линку https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83960