Category Archives: За родитеље

Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење законом регулисане процедуре уписа у средње школе. Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере које је донела Влада Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по окончању забране кретања.

Са надом да ћемо овај испит успети да спроведемо пре завршетка текуће наставне године, намеравамо да интензивирамо активности које би помогле ученицима осмог разреда да се припреме за завршни испит. С тим у вези, донели смо одлуку да спроведемо онлајн тестирање којим ћемо ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће. Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих предмета.

Важно је да ученици  самостално реше тестове, без обзира на крајњи резултат, јер ће једино тако имати прави увид који ће им послужити за даље планирање учења, а уједно обезбедити и реалнија очекивања од завршног испита.

Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате, а предметни наставници ће путем успостављених канала комуникације сазнати које су области ученици савладали и шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити током даљег рада. На основу ових размена, наставници треба да планирају подршку ученицима у склопу припрема за завршни испит, које се за сада такође одвијају учењем на даљину.

По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи да ће ученици имати више прилика да провере своје знање.

Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се реализовати преко платформе

 mojaucionica.gov.rs

 Ученици налоге добијају од разредних старешина, као и детаљније информације.

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици:

 22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика

23. априла 2020. – тест из математике

24. априла 2020. – комбиновани тест

Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или други организациони или породични услови дозвољавају.

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању тестова.

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест.

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временски ограничено! То значи да када ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад. На почетку теста, ученици ће добити обавештење о дужини трајања тестирања.

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их. Наведено ће бити могуће логовањем на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова.

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени.

За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле родитељима. Уколико су у могућности, родитељи могу да дођу до школе и преузму тестове у складу са мерама безбедности и под условом да не буду уведене ригорозније мере забране кретања. Ради ефикасности и што већег обухвата ученика тестирањем, препорука је да школе на време обавесте родитеље и прикупе информације о потребама за штампаним тестовима. Ове тестове родитељи неће враћати школи, већ ће наставници кроз редовну комуникацију са овим ученицима добити информације о њиховом постигнућу и на основу тога дати упутства и материјале за учење – припрему за завршни испит.

Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и њихова решења.

Пријава за упис будућих првака телефонским позивом

Драги родитељи, будућих ученика првог разреда, који до сада НИСТЕ пријавили дете за упис у 1. разред у  ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево, желимо да Вам олакшамо и помогнемо у решавању свих дилема око начина уписа.

Поред свих до сада наведених начина пријављивања деце за упис у 1. разред, од данас можете позвати број 0646458607 од 10:00 до 12: часова сваког радног дана,  и добити све потребне информације од директора школе Снежане Јовановић.

И даље ПРИЈАВУ можете спровести  достављањем следећих података: име и презиме родитеља, име и презиме детета, контакт телефон родитеља, на имејл адресу школе osdesanka.va@gmail.com, са назнаком упис у 1. разред, или путем портала еУправе.

Када се стабилизује ситуација, позваће Вас стручни сарадници школе, психолог или педагог и заказати тестирање детета у школи.

                                                                            С поштовањем,

Снежана Јовановић, директор школе

Ваљевска гимназија – Пријава за полагање пријемног испита за специјализована одељења (филолошко, билингвално, информатичко и математичко)

У прилогу је допис Министра просвете везано за пријављивање полагања пријемног у специјализована одељења. Сви заинтересовани ученици треба да се пријаве на линк https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs. Важно је да сви заинтересовани ученици попуне пријаву за полагање пријемног. Ученик може на једној пријави и да забележи више од једног пријемног који га интересује (рецимо математичко и ИТ одељење, или филолошко и билингвално). Допис Министра просвете можете погледати на овом линку.Рок за пријаву је седам дана од 31.03. до 07.04. Заинтересовани ученици у зависности од жељеног смера, за додатне информције треба да се обрате на следећим професорима: 

  • Анђелка Јеремић и Александар Саботковски за филолошко одељење;
  • Биљана Маринковић и Бранкица Перић за француски део билингвалног одељења
  • Ивана Виторовић за немачки део билингвалног одељења
  • Вељко Ћировић и Маријана Стефановић  за специјализовано математичко одељење првог разреда;
  • Саво Максимовић и Предраг Јевтић за информатичко одељење.
Смер/профил Професор Контакт
Обдарени ученици у математичкој гимназији (за упис у 1. разред) Вељко Ћировић и

Маријана Стефановић

cirovic@gmail.com

majoni_max@yahoo.com

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику

(ИТ одељење)

Саво Максимовић и Предраг Јевтић savamaksimovic@hotmail.com

pedjajevticva@gmail.com

Обдарени ученици у филолошкој гимназији Анђелка Јеремић andjelkakraljevic@gmail.com
Обдарени ученици у филолошкој гимназији Александар Саботковски a.sabotkovski@yahoo.com
Двојезично одељење

(друштвено-језичког смера)

Биљана Маринковић и Бранкица Перић biljanasoleil@gmail.com

perbrankica@yahoo.com

Двојезично одељење

(друштвено-језичког смера)

Ивана Виторовић ivana_tesic@yahoo.com

Информације за родитеље будућих ученика 1. разреда – упис ученика у први разред шк. 2020/21.

Драги родитељи будућих ученика првог разреда, који до сада НИСТЕ пријавили дете за упис у 1. разред у  ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево.

Због новонастале ситуације ванредног стања, обавештавамо Вас о тренутном начину пријављивања деце за упис у 1. разред у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево.

У први разред школске 2020/21. уписују се деца рођена у периоду од 1.03.2013. до 1.03.2014. године.

Велики број родитеља је већ пријавио своју децу за упису 1. разред у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево.

Родитељи који ДО САДА НИСУ пријавили дете могу то учинити путем портала еУправе, од 1.04.2020. у оквиру услуге Исказивање интересовања за упис у 1. разред.

Уколико сте своје дете већ пријавили у просторијама школе или пријавом на имејл адресу школе, НИЈЕ ПОТРЕБНО да попуњавате поново ову електронску пријаву.

И на крају, уколико Вам све ово делује компликовано ПРИЈАВУ можете спровести и достављањем следећих података: име и презиме родитеља, име и презиме детета, контакт телефон родитеља, на имејл адресу школе osdesanka.va@gmail.com, са назнаком упис у 1. разред.

Када се стабилизује ситуације, позваће Вас стручни сарадници школе, психолог или педагог и заказати тестирање детета у школи.

                                                                            С поштовањем,     

Снежана Јовановић, директор школе

Упис ученика у први разред школске 2020/21

Информације за родитеље будућих ученика 1. Разреда

-упис ученика у први разред шк. 2020/21.-

 Драги родитељи будућих ученика првог разреда,

Због новонастале ситуације ванредног сатња, обавештавамо Вас о могућностима пријављивања деце за упис у 1. Разред у ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево.

У први разред школске 2020/21. уписују се деца рођена у периоду од 1.03.2013. до 1.03.2014. године.

Пријављивање детета може обавити родитељ на два начина:

 1. Лично, пријављивањем код дежурног наставника у школи, радним данима у периоду од 8 до 12 часова.
 2. Електронски, достављањем следећих података: име и презиме родитеља, име и презиме детета, контакт телефон родитеља, на имејл адресу школе osdesanka.va@gmail.com, са назнаком упис у 1. разред.

Када се стабилизује ситуације, позваће Вас стручни сарадници школе, психолог или педагог и заказати тестирање детета у школи.

                                                                              

                                            директор, ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево

Снежана Јовановић

Обавештење

Обавештење за родитеље/законске заступнике које је проследило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, можете погледати на линку: Obavestenje za roditelje_nastava na daljinu

Упис ученика у први разред шк. 2020/21.

1 raz

Драги родитељи будућих ученика првог разреда,

процедура уписа у први разред основне школе налаже да прво пријавите Ваше дете у школу у коју намеравате да похађа 1. разред.

У први разред школске 2020/21. уписују се деца рођена у периоду од 1.03.2013. до 1.03.2014. године.

Стога Вас позивамо да у периоду од 25.02.2020. до 20.03.2020. пријавите Ваше дете, за које намеравате да похађа основну школу „Десанка Максимовић“ Ваљево. Тада ћете добити инфорамације о даљој процедури уписа.

Пријављивање можете спровести сваког радног дана од 8 до 14 часова. Том приликом ћете и заказати тестирање код психолога или педагога школе.

Потребна документација за упис у школу прибављаће се електронским путем од стране школе, уз захтев родитеља приликом пријављивања.

                                                                       С поштовањем,              

                                            ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево

Анорексија нервоза – граница разума

Правилан начин исхране је важан део здравог стила живота и као такав требало би бити усвојен у млађем животном добу. Адолесценција је период интензивних физичких, емоционалних и социјалних промена. Управо у том животном добу млади се више хране ван куће, најчешће нередовно и сами доносе одлуке о начину исхране.

Многи адолесценти незадовољни су својим изгледом, те је адолесценција уједно период када млади почињу са држањем дијета и прескакањем оброка.

Висок проценат адолесцената, посебно девојака, држи различите дијете већ од ране адолесценције. Као резултат неадекватне исхране у периоду адолесценције може се јавити читав низ проблема, међу којима је и један од најучесталијих поремећаја исхране – анорексија нервоза.

Наша школа учествовала је у истраживачком пројекту ЗЗЈЗ и ДЗ Ваљево под називом  „Анорексија нервоза-граница разума“ који је реализован на нивоу свих основних школа града Ваљева. Руководилац за ОШ“Десанка Максимовић“ била је психолог Данијела Обрадовић.

12. децембра 2019. психолог је организовала приказ резултата поменутог истраживања, као и предавање за родитеље ученика наше школе у циљу унапређења менталног здравља ученике. Присуствовали су родитељи ученика од 5. до 8. разреда, као и Савет родитеља школе. Реализатори су били др Александра Филиповић и нутрициониста дијететичар Снежана Маринковић, Одсек за промоцију здравља ЗЗЈЗ Ваљево и психолог Саветовалишта за младе ДЗ Ваљево Живана Пантић.

1


2


3


4

Важно обавештење за ученике 8. разреда и њихове родитеље

Поштовани ученици,

Проверите унете жеље и све остале податке. Уколико уочите било какву грешку одмах обавестите школу и наставницу информатике.

Сутра је последњи рок за исправке, након тога више неће бити могуће исправити било који податак.

Проверавате тако што на линку испод унесете своју шифру у одговарајући простор. Овде пратите и расподелу.

ЛИНК ЗА ПРОВЕРУ ПОДАТАКА

Желимо вам да упишете жељене образовне профиле.

Обавештење за ученике 8. разреда

ПРЕЗЕНТАЦИЈА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДР МИША ПАНТИЋ“

ОДРЖАЋЕ СЕ У БИБЛИОТЕЦИ НАШЕ ШКОЛЕ

У ЧЕТВРТАК 28.03.2019. У 13 ЧАСОВА.

МОЛИМО ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ УЧЕНИКЕ ДА ПРИСУСТВУЈУ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ.

m