Category Archives: Семинари

Семинар „Ефикасно дисциплиновање-приступи и технике“

У ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево 12. децембра одржан је семинар кат. бр. 35 „Ефикасно дисциплиновање-приступи и технике“ аутора психолога Невене Ловринчевић.

Општи циљ семинара јесте развој и оснаживање компетенција за подршку развоју личности ученика у правцу усвајања ефикасних и ненасилних приступа и техника дисциплиновања у циљу стварања бољих и подстицајнијих услова за развој детета.

Теме које су обаређене на семинару су следеће: значај дисциплиновања за развој детета и функционисање групе; неефикасни и (или) штетни приступи и технике дисциплиновања; ефикасни и ненасилни приступи и технике дисциплиновања.

Теме су обрађене углавном кроз пленарни облик рада, уз неколико кратких вежбица за учеснике.

Присуствовало је 33 наставника наше школе, а семинар је протекао у пријатној, радној атмосфери.

Национални семинар у оквиру e-PACT пројекта

logo

У организацији УДИ-Euroclio и Едукације за 21. век одржан је Национални семинар у оквиру e-PACTпројекта (29. и 30. октобра 2016.) у хотелу Парк у Београду. Пројекат ePACT заједнички реализују европско удружење историчара EUROCLIO и Центар за демократију и помирење Југоисточне Европе CDRSEE. Општи циљ пројекта је да допринесе одржавању процеса демократизације и јачања осетљивости на сукобе у земљама Западног Балкана путем реформи у школском систему које ће се одразити на демократизацију образовања. Пројекат се фокусира на развој и примену нових дидактичких модела у настави историје у земљама Западног Балкана. Циљ семинара је унапређење наставе историје у основним и средњим школама у Републици Србији, ради квалитативних промена у приступу настави историје. Пројекат настоји да окупи образовне власти и цивилно друштво да заједнички реформишу образовање и школе.

Из наше школе семинару је присуствовао наставник историје, Раде Којић.

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

У  ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево 28. и 29.08.2015. одржан је семинар Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе(бр. 112 у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2014/15. и 2015/16). Програмом се развијају компетенцијеK4 (компетенције за комуникацију и сарадњу), а семинар припада првој приоритетној области (јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем). Програм је похађало 30 учесника, наставника и учитеља ОШ”Десанка Максимовић“ Ваљево.

Seminar 2

Програм је трајао два дана и учесницима носи 16 бодова стручног усавршавања.

Општи циљ семинараје унапређење знања наставника о значају заштите деце од вршњачког насиља и стварање подстицајне школске климе за развој ученика.

Теме које су обрађене на семинару су:

Појмовна одређења насиља; Јесте насиље није насиље; Преглед новијих истраживања педагошке климе значајних за школску праксу; Култура мира у школи – Наставник као креатор повољне разредне климе ; Фактори повољне разредне климе; Cyber bullyng; Оспособљавање ученика за само-заштиту приватности и личне безбедности; Модули плана едукације за реализацију програма превенције вршњачког насиља у школи; Примери добре праксе у превенцији вршњачког насиља; Активности и мере превенције вршњачког насиља на нивоу, школе, разреда и на индивидуалном нивоу; Промоција адекватног наставничког мониторинга; Наставник на делу-Стварање сигурног и подстицајног школског и разредног окружења.

Програм је у потпуности заснован на најновијим научним сазнањима из области превенције вршњачког насиља и креирања школске климе.   

Аутори и реализатори програма су мр Мира Јовановић, предавач струковних студија, ужа научна област педагогија, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац и мр Данијела Обрадовић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево.

Seminar1

Васпитни проблеми ученика и како их превазићи

Васпитање је у савременим друштвима значајан чинилац у формирању личности и хијерархијске вредности.

Међутим, код нас су се у последње време десиле велике и нагле промене, пре свега политичке, економске, моралне, културне и социјалне које снажно утичу на процес васпитања младих.

Садашњи начин васпитања није у стању да прати те промене. Зато је неопходно мењати и иновирати циљеве и задатке васпитања и ускладити их са системом правих вредности новог доба. Неопходна је нова, савременија методика васпитног радакоји ће бити у стању да се ухвати у коштац  са новонасталим сложеним васпитним проблемима – и то снажно и јако.

У среду 25.06.2014. по препоруци тима за стручно усавршавање, у нашој школи је одржан семинар под називом “ Васпитни проблеми ученика и како их превазићи“.  Аутор семинара је Слободан Малушић, спец. сц. педагогије. Семинару је присуствовало тридесетак наставника разредне и предметне наставе, педагог и библиотекар.

20140625_143318

Семинар

У нашој школи 8. и 9. марта одржан је семинар „УЧИТЕЉИ У СВЕТУ ЛИНИЈА, БОЈА И ОБЛИКА”

Семинару је присуствовало 59 чланова ДУВА . Полазници семинара су са пажњом пратили излагања. Радионице су биле изузетно успешне, сви су били ангажовани, заинтересовани и креативни.

???????????????????????????????

Више о семинару, као и слике са семинара можете погледати на линку.