Ученички парламент

Већ пар година Ученички парламент узима учешће у свим битним дешавањима у школи и даје своје мишљење. Ученички парламент је састављен од по 2 представника свих одељења седмог и осмог разреда. Наставник историје, Раде Којић, већ неколико година веома успешно организује рад ученика који су чланови Ученичког парламента.


 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2014/15. ГОДИНУ

 


Септембар

 • Конститутисање Парламента
 • Упознавање са Пословником о раду ученичког парламента

Октобар

 • Сарадња са стручним органима школе
 • Упознавање са Правилником о понашању и раду школе
 • Разматрање односа и сарадње ученика и наставника
 • Ангажованост ученика у ваннаставним активностима
 • Предлози за побољшање школског живота ученика

Новембар

 • Упознавање чланова Парламента са постигнутим успехом и дисциплином на крају првог  класификационог периода;
 • Како помоћи ученицима који имају слабе оцене;
 • Покретање иницијативе за решавање идентификованих проблема школског живота

Децембар

 • Реализација и учешће ученика у школском развојном плану;
 • Истраживања:шта мучи наше другове, шта је са дечјим правима;

Јануар и фебруар

 • Пројекат „Школа без насиља”-шта смо урадили
 • Прослава Нове године;

Март

 • Упознавање чланова Парламента са постигнућима ученика на крају првог полугодишта;
 • Мере за побољшање успеха и дисциплине-Школа је моја друга кућа
 •  Учешће у такмичењима;
 • Предлог тема за трубину или предавање стручног лица

Април

 •  Резултати такмиченја;
 • Учешће Парламента у организацији прославе мале матуре;

Мај

 • Учешће чланова Парламента у прослави Дана школе;
 • Припрема за полагање квалификационог испита;
 • Информисаност учесника Парламента у вези са уписом у средњу школу; 

Јун

 • Резултати квалификационих испита
 • Анализа рада Парламента;
 • Предлог програма  Парламента за следећу школску годину.
 • Избор најбоље одељенске заједнице.