Летопис

le ЛЕТОПИС 2019-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Активности по календару у току школске 2020/21. год. 

Почетак школске године 1. септембар 2020. год.
Први квалификациони период – тромесечје 7. новембар 2020. год
Јесењи распуст од среде 11.11.2020 до петка 13.11.2020.
Зимски распуст – први део. почиње у четвртак, 31.12.2020. године, а завршава се у петак, 8.01.2021. године
        Прослава дана Светог Саве          27. јануар 2021. год.
        Завршетак првог полугодишта         29. јануар 2020. год.
Зимски распуст има два дела –други део почиње у понедељак, 1. 02. 2021. године, а завршава се у уторак, 16. 02. 2021. године.
Почетак другог полугодишта у среду 17.02.2020.
ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ петак 26. март и субота 27. март 2021.
Трећи класификациони перидо-тромесечје 11.04.2020.
Пролећни распуст почиње у петак, 30.04.2021. године, а завршава се упетак, 7.05.2021. године.
Завршетак школске године за ученике осмих разреда петак 4.06.2021.
Припремна настава за ученике осмих разреда од понедељка 7.06.2021 до 18.06.2021.
Завршетак школске године за ученике од до седмог разреда петак 18.06.2021.
ЗАВРШНИ ИСПИТ понедељак 21., уторак 22. и среда 23. 06.2021.
Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда,. године.. почиње у понедељак, 21. јуна 2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021.
Летњи распуст за ученике осмог разреда почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године
Саопштење успеха и родитељски састанци понедељак 28.06.2021.