Летопис

    Активности по календару у току школске 2014/15. год.

 

Почетак школске године                                                           1 септембар 2014. год.

Дечја недеља                                                                                      6.10.-12.10.2014. год.

Први квалификациони период – тромесечје                    31. октобар  2014. год.

Прослава дана Светог Саве                                                       27. јануар 2015. год.

Завршетак првог полугодишта                                                30. децембар 2014. год.

Саопштење успеха и родитељски састанци                           30.децембар 2014. год.

Почетак зимског школског распуста                                       31. децембар 2014. год.

Почетак другог полугодишта                                                    20. јанур 2015. год.

Трећи класификациони период-тромесечје                             1. април 2015. год.

Пролећни школски распуст                                                       09.4.- 15.4.2015. год.

Завршетак школске године за ученике 8разреда                    29. мај 2015. год.

Припремна настава за ученике осмих разреда                                   1.6.- 12.6.2015.год.

Завршетак наставне године                                                       12. јун 2015. год.

Саопштење успеха и родитељски састанци                           28. јун 2015. год.

Дан школе                                                                                    16. мај 2015. год.

Почетак летњег школског распуста                                       15. Јун 2015. год.

Промена у распореду                                                    02. 03. 2015. – часови среда