Школски програм

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” ЗА ШК. 2022/2023.-2025/26. ГОДИНУ

Увод школског програма

1. разред

2. разред

3. разред

3.1.разред -Анекс- Дигитални свет – септембар 22.

4. разред

5. разред

6. разред

7. разред

8.разред