Крунидбени динар цара Душана (1331-1355). Искован 1346 године када је Душан проглашен за цара Срба и Ромеја у Скопљу