Посета Техничкој школи

Велики број ученика 8. разреда са психологом и педагогом школе, у оквиру програма професионалне оријентације, посетили су Техничку школу у Ваљеву. Том приликом ученици су детаљно упознати са образовним профилима који ће се уписивати у Техничкој школи школске 2015/16. године, са наставним предметима који се изучавају у оквиру сваког образовног профила, као и са самим простором школе.

Поруке које стижу из Техничке школе су:

  • Висок квалитет наставе
  • Атрактиван простор
  • Савремена наставна средства
  • Велики избор образовних профила.