Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

У  ОШ“Десанка Максимовић“ Ваљево 28. и 29.08.2015. одржан је семинар Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе(бр. 112 у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2014/15. и 2015/16). Програмом се развијају компетенцијеK4 (компетенције за комуникацију и сарадњу), а семинар припада првој приоритетној области (јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљања одељењем). Програм је похађало 30 учесника, наставника и учитеља ОШ”Десанка Максимовић“ Ваљево.

Seminar 2

Програм је трајао два дана и учесницима носи 16 бодова стручног усавршавања.

Општи циљ семинараје унапређење знања наставника о значају заштите деце од вршњачког насиља и стварање подстицајне школске климе за развој ученика.

Теме које су обрађене на семинару су:

Појмовна одређења насиља; Јесте насиље није насиље; Преглед новијих истраживања педагошке климе значајних за школску праксу; Култура мира у школи – Наставник као креатор повољне разредне климе ; Фактори повољне разредне климе; Cyber bullyng; Оспособљавање ученика за само-заштиту приватности и личне безбедности; Модули плана едукације за реализацију програма превенције вршњачког насиља у школи; Примери добре праксе у превенцији вршњачког насиља; Активности и мере превенције вршњачког насиља на нивоу, школе, разреда и на индивидуалном нивоу; Промоција адекватног наставничког мониторинга; Наставник на делу-Стварање сигурног и подстицајног школског и разредног окружења.

Програм је у потпуности заснован на најновијим научним сазнањима из области превенције вршњачког насиља и креирања школске климе.   

Аутори и реализатори програма су мр Мира Јовановић, предавач струковних студија, ужа научна област педагогија, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац и мр Данијела Обрадовић, стручни сарадник, психолог, ОШ „Десанка Максимовић“, Ваљево.

Seminar1