Интерактивна табла и програм за рад на интерактивној табли

У оквиру стручног усавршавања у установи одржана је стручна презентација са темом Интерактивна табла и програм за рад на интерактивној табли. Наставницима разредне и предметне наставе, коришћење интерактивне табле у настави, представила је наставница информатике Снежана Јовановић.

Циљ предавања је био подизање информатичке културе међу запосленима у школи и оспособљавање за праћење и примену образовних технологија. Образовне технологије доприносе остваривању циљева и задатака  образовања и васпитања и унапређивању образовно-васпитне праксе.

Присутни наставници су били веома активни у дискусији и пуни идеја за коришћење интерактивне табле у  настави.