Конгрес психолога Србије 2017

1Психолог школе Данијела Обрадовић учествовала је на 65. научно-стручном скупу Конгрес психолога 2017. под називом „Глобализација и локализација психологије“, у организацији Друштва психолога Србије. На овогодишњем научно-стручном скупу одржано је 7 пленарних предавања, 6 симпозијума, у оквиру којих су приказана 33 рада, 4 округла стола, 2 промоције књига, 7 постер презентација, 2 радионице, јавна расправа о Закону о психолошкој делатности, 2 форум театра и 15 сесија у оквиру којих је приказано 78 радова.

2

Пленарни предавачи на научно-стручном скупу били су психолози из земље и иностранства који су дали велики допринос развоју психологије, попут професора емеритуса Пола Екмана, професора емеритуса Филипа Зимбарда, професора Лазара Станкова, професора Зорана Сушња, професора Велимира Поповића, професора Дага Коларевића и доцента Оливера Тошковића.

Посебно је значајно напоменути учешће нашег психолога на округлом столу: „Нови закон – ЗОСОВ: импликације на улогу и радно место психолога“, као и на сесији: „Улога психолога у основним школама“.

Конгрес психолога је акредитован од стране ЗУОВ-а као стручни скуп, процењујући да су теме које су обрађиване на Конгресу психолога 2017. године актуелне и прилагођене циљној групи на коју се односе.

Овогодишњи Конгрес психолога био је прилика да свако од нас да допринос квалитету научно-стручног скупа који у нашој земљи има најдужу традицију, а истовремено, одговарајући на изазове потреба за модернизацијом, настоји да буде конкурентан најеминентнијим светским конгресима.

Конгрес психолога 2017. отворио је нова и актуелна питања у циљу проширења потенцијалне афирмације психолошке делатности, као што су, на пример, форензичка психологија, психологија маркетинга, психологије образовања, развоја професионалне каријере итд.