Предавања представника МУП-а за ученике 4. и 6. разреда

У циљу превенције насиља у нашој школи су 16.12.2019. и 18.12.2019. гостовали представници МУП-а који су реализовали предавања за ученике 4. и 6. разреда. Организатор предавања је психолог школе Данијела Обрадовић, а реализатори су инспектори за малолетничку делинквенцију Јелена Петровић и Катарина Радуловић.

Предавања су реализована на следеће теме:

  • „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“,
  • „Насиље као негативна друштвена појава“,
  • „Превенција и заштита деце од трговине људима“,
  • „Превенција и заштита деце од злоупотребе дрога и алкохола“.

Предавања су интерактивног концепта, ученици су радо учествовали у дискусији, постављали питања, анализирали и повезивали стечена знања са ситуација из свакодневног живота.

M1 M2 M3 M4