Обука за запослене

„ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ И ЊЕГОВА ПРИМЕНА У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ“

– ОБУКА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ВАЉЕВО -

2

У нашој школи одржана је обука „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу“.

Обуку је развио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Завод) на чијој се Мудл платформи одвијао онлајн део обуке.

Непосредни део обуке за запослене у школи реализовала је психолог школе Данијела Обрадовић, у три групе учесника, 6.10.2020, 7.10.2020. и 8.10.2020.

Стручни сарадник Данијела Обрадовић, психолог школе, је током маја 2020. похађала обуку за водитеље.

Имајући у виду да је вредновање ученичих постигнућа у нашој школи приоритетно подручје развоја и да настава на даљину захтева различите начине вредновања и иновације у подручју оцењивања, значај ове теме је велики и због тога су сви учитељи и наставници, директор и стручни сарадници похађали ову обуку.

Општи циљ обуке: оснаживање наставника за формативно оцењивање ученика у ситуацијама учења на даљину.

Специфични циљеви обуке: пружање подршке наставницима за коришћење разних дигиталних алата, техника и материјала, као и прикупљање и ширење информација о инспиративним праксама формативног оцењивања кроз остваривање сарадње и размене мишљења у заједници практичара.

Приоритетна област П1- унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употребу ИКТ-а у реализацији ОВ процеса.

Компетенције: К2 – за наставу и учење, К3 – за подршку развоју личности детета и ученика и К4 – за комуникацију и сарадњу.

Обука се састојала из три дела:

1. Онлајн обука на Мудл платформи Завода

2. Непосредан рад са запосленима у школи

3. Завршетак обуке: завршни тест и евалуациони лист о обуци на Мудл платформи Завода.

Учесници који су учествовали у сва три дела обуку добијају сертификат од стране Завода у износу од 12 сати стручног усавршавања.

 slika1