Живот Срба у доба Немањића

Ученици 4-2 су на часу природе и друштва радили презентације о лози породице Немањића. Кроз индивидуални, групни рад и рад у пару показали су велико интересовање за живот Срба у доба Немањића. Час је прошао и дивној атмосфери и великим ангажовањем четвртака.