Јавна набавка – услуге организовања еркскурзије

Јавни позив – екскурзија

Сву осталу документацију можете преузети на линку https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/83960