Јаке породице

У нашој школи у току је реализација превентивног програма породичних вештина „Јаке породице“.  Реализатори програма су стручни сарадници наше школе Данијела Обрадовић, психолог и Марија Савић, педагог. Програм је подржан од стране Министарства просвете РС.

Реализацијом радионица за родитеље и ученике заједнички доприносимо унапређењу родитељских вештина, јачању капацитета за суочавање са стресом, као и побољшању породичне интеракције и породичног функционисања.

Захваљујемо се ученицима и родитељима на учешћу.

1 2 3 5 6