Табеле

Примери табела које су наставници обавезни да попуне у електронском облику и доставе ПП служби на мејл osdmnn@ptt.rs  

Табеле су у Word-у како бисте могли након преузимања  да их попуните и доставите ПП служби за израду Годишњег плана рада школе.

Текст у табелама писати ћирилицом,  као normal тexт, фонтом Тimes New Roman величине 12 pt или 10pt у зависности од величине поља.

Министарство просвете je 27. августа 2014.  дало СТРУЧНО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, које можете погледати ОВДЕ.

Педагошко психолошка служба је на сајту дала примере табела које можете преузети.

Godisnji_plan_rada

Mesecni_plan_rada

Obrazac_za_spisak_ucenika_14_15

Plan_rada_dodatne_nastave

Plan_rada_dopunske_nastave

Pojedinacni_plan_rada